Wanita, Dulu dan Kini

Fakta sejarah membuktikan bahwa wanita masa dulu tak ubahnya seperti barang komoditi dan bahkan sampai pada taraf tidak memiliki hak untuk hidup. Para wanita di zaman Romawi diperlakukan sebagai instrument penggoda, perangkat menipu, penghancur hati kaum laki-laki. Wanita dipaksa dan

Kemakruhan Makan Sambil Bersandar

Dari Abu Juhaifah yaitu Wahab bin Abdullah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Saya tidak akan makan sambil bersandar muttaki’.” (Riwayat Bukhari) Al-Khaththabi berkata: Almuttaki’ di sini ialah orang yang duduk sambil bersandar pada kasur yang diletakkan di bawahnya.” Katanya: “Orang

Mengokohkan Kewajiban Zakat Dan Uraian Tentang Keutamaannya

Allah Ta’ala berfirman: “Dan dirikanlah shalat olehmu semua dan berikanlah zakat.” (al-Baqarah: 43) Allah Ta’ala berfirman pula: “Dan mereka tidaklah diperintah, melainkan untuk beribadat kepada Allah, penuh keikhlasan mengerjakan agama untukNya, serta dengan kecondongan hati, demikian pula mendirikan shalat dan

Perintah Makan dari Tepi Piring dan Larangan Makan dari Tengahnya

Dalam bab ini termasuk pulalah sabda Rasulullah s.a.w.: “Dan makanlah dari apa-apa yang ada di dekatmu.” Muttafaq ‘alaih, sebagaimana yang diuraikan di muka. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Keberkahan itu turun di tengah makanan, maka makanlah

Apa yang Diucapkan Oleh Orang yang Makan dan Tidak Sampai Kenyang

Dari Wahsyi bin Harb r.a. bahwasanya para sahabat Rasulullah s.a.w. berkata; “Ya Rasulullah, sesungguhnya kita semua ini makan dan tidak kenyang.” Beliau s.a.w. bersabda: “Barangkali engkau semua berpisah-pisah dalam makan itu.” Mereka menjawab: “Ya.” Beliau s.a.w. bersabda lagi: “Maka dari

Larangan Mengumpulkan dua buah Kurma jikalau makan bersama-sama kecuali dengan izin teman-temannya

Dari Jabalah bin Suhaim, katanya: “Kita semua terkena tahun peceklik beserta Ibnuz Zubair. Kemudian kita mendapat rezeki kurma. Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma berjalan melalui kita dan kita sedang makan, lalu ia berkata: “Jangan engkau semua mengumpulkan  yakni makan dua

Menasihati Serta Mengajarkannya Budi Pekerti Pada Seseorang yang Buruk Ketika Makan

Dari Umar bin Abu Salamah radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya  pada ketika itu  adalah seorang anak yang ada di bawah pengawasan Rasulullah s.a.w. tanganku berputar-putar ke sekitar piring  kalau makan. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku: “Hai anak, ucapkanlah Bismillah, makanlah dengan

Keutamaan Mengerjakan Shalat Di Malam Lailatul Qadar

Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Kami – Allah – menurunkan al-Quran itu pada malam Laitlatul-qadri” sampai akhirnya ayat. (Surah al-Qadr) Allah Ta’ala berfirman pula: “Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran itu pada waktu malam yang diberkahi,” sampai beberapa ayat selanjutnya. (ad-Dukhan: 3) Dari

Apa Yang Diucapkan Oleh Orang yang Diundang untuk Menghadiri Jamuan Makanan Lalu Diikuti oleh Orang Lain

Dari Abu Mas’ud al-Badri a., katanya: “Ada seorang lelaki mengundang Nabi s.a.w. untuk menghadiri suatu jamuan makanan yang dibuat untuk beliau, sebagai seorang kelima dari lima orang yang diundang untuk itu. Tiba-tiba orang-orang yang diundang itu diikuti oleh seseorang yang

Apa-apa Yang Diucapkan Oleh Orang Yang Mendatangi Makanan Sedang Ia Berpuasa dan Tidak Hendak Berbuka

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila seseorang di antara engkau semua diundang untuk menghadiri sesuatu jamuan makan, maka hendaklah mengabulkan undangan itu. Jikalau ia berpuasa, maka hendaklah ia berdoa sesuatu yang baik untuk keluarga yang mengundang itu