Category Archives: Download

Qiraat Syaikh Mahmud Khalil Al Hussary

Shaykh Mahmoud Khalil al-Husary (Arab: الشيخ محمود خليل الحصري‎) adalah seorang qari terkenal yang wafat pada tahun 1980. Lahir di sebuah desa bernama Shobra al-Namla di Tanta Mesir pada tahun 1910, Mahmoud memasuki Sekolah Qur’ân pada usia empat tahun. Pada