Category Archives: Aqidah

Problem Solving

Kenapa aku diuji? “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan; “Kami telah beriman,” sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang

Larangan Memanggil Orang Fasik

Dari Buraidah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau semua mengucapkan sayyid atau Tuan untuk seorang munafik, sebab sesungguhnya saja jikalau orang itu benar-benar menjadi sayyid yang artinya tinggi martabatnya di atas orang-orang lain yakni menjadi pemimpin, maka engkau semua

Makruhnya Sebuah Doa

Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah dimintakan dengan menggunakan kalimat: Dengan Zatnya Allah,” melainkan syurga.” (Riwayat Abu Dawud) Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang meminta perlindungan dengan menggunakan kata-kata: “Dengan nama Allah,” maka

Haramnya Mengucapkan Syahansyah

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Sesungguhnya serendah-rendahnya nama di sisi Allah ‘Azzawajalla ialah seseorang lelaki yang menamakan dirinya Raja Di Raja atau Maharaja.” (Muttafaq ‘alaih) Sufyan bin Unaiyah berkata: “Raja Di Raja itu ialah seperti Syahansyah.

Larangan Bagi Seseorang saat Idul Adha

Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang memiliki binatang kurban yang hendak disembelihnya, maka apabila telah tampak sabitnya bulan Dzulhijjah, janganlah sekali-kali ia mengambil yakni memotong atau mencukur dari rambutnya dan jangan pula dari kuku-kukunya sedikitpun,

Ucapan “Kita Dihujani Dengan Berkah Bintang “

Dari Zaid bin Khalid r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersembahyang shalat Subuh bersama kita sekalian di Hudaibiyah yaitu di tanah bekas terkena siraman air hujan dari langit yang terjadi pada malam harinya itu. Setelah beliau s.a.w. selesai shalat, lalu menghadap kepada

Makruhnya berkata:” Cemar Jiwaku”

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha dari Nabi s.a.w. bersabda: “Janganlah sekali-kali seseorang di antara engkau semua itu mengucapkan: “Cemar jiwaku,” tetapi hendaklah mengatakan: “Buruk jiwaku.” (Muttafaq ‘alaih) Para alim-ulama berkata: “Makna khabutsat ialah cemar dan ini juga maknanya kata laqisat, tetapi

Makruhnya Bertengkar Dalam Masjid

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa mendengar seseorang yang menanyakan mencari sesuatu benda yang hilang dalam masjid, maka hendaklah ia mengucapkan: “Semoga Allah tidak mengembalikan apa-apa yang hilang itu kepadamu, sebab sesungguhnya masjid itu tidaklah

Menamakan Anggur

Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau semua menamakan anggur dengan sebutan alkarmu – artinya  mulia, sebab alkarmu itu adalah sebutan seorang Muslim.” (Muttafaq ‘alaih) Ini adalah lafaznya Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan: “Karena hanyasanya alkarmu

Larangan Berludah Dalam Masjid Dan Perintah Menghilangkannya

Dari Anas r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Berludah di masjid adalah suatu kesalahan, sedang dendanya kesalahan tadi ialah menimbun ludah tersebut.” (Muttafaq alaih) Maksudnya menimbun ludah ialah apabila lantai masjid itu berupa tanah, pasir dan yang semacam itu, maka wajiblah