Category Archives: Akhlak

7 Manusia Bersifat Binatang

Jika ada makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, maka itulah manusia (QS. 95: 4). Namun demikian, kebaikan bentuk itu tidak menjamin kebaikan budi, perangai terlebih akhlak. Semua kembali pada sang manusia itu sendiri. Jika iman yang diutamakan, insya Allah ia selamat

Makruhnya Memaki-maki Penyakit Panas

Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat Ummu Saib atau Ummul Musayyab, lalu ia berkata: “Mengapa anda, hai Ummu Saib” atau “hai Ummul Musayyab. Mengapa anda gementar.” Wanita itu menjawab: “Dihinggapi penyakit panas. Semoga Allah tidak memberkahi penyakit

Makruhnya Bersumpah Dalam Berjualan

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bersumpah itu menyebabkan lakunya dagangan tetapi melenyapkan keberkahan hasil usaha.” (Muttafaq ‘alaih) Dari Abu Qatadah r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Takutlah engkau semua pada    banyaknya mengucapkan sumpah, sebab

Pengampunan Atas Sumpah Yang Tidak Disengaja

Allah Ta’ala berfirman: “Allah tidak akan menuntut engkau semua dengan sebab sumpahmu semua yang tidak disengaja, tetapi Allah menyiksa engkau semua karena sumpah  yang engkau semua teguhkan ikatannya. Maka kaffarah yakni denda sumpah yang sedemikian  ini  ialah memberi makan sepuluh

Bagaimana Jika Seseorang Sudah Terlanjur Mengucapkan Sumpah?

Dari Abdur Rahman bin Samurah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda kepada saya: “Dan jikalau engkau mengucapkan sumpah atas sesuatu sumpah,  lalu  engkau melihat yang lainnya itu lebih baik daripada yang engkau sumpahkan tadi, maka datangilah yang lebih baik itu dan

Keharaman Sumpah Dusta Dengan Sengaja

Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang bersumpah atas harta seseorang Muslim yang bukan haknya yakni dengan maksud akan diambilnya dengan menggunakan sumpah dusta, maka orang itu akan menemui Allah di waktu matinya atau pada hari kiamat

Larangan Memaki-maki Angin

Dari Abul Mundzir yaitu Ubay bin Ka’ab r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau semua memaki-maki angin, maka jikalau engkau semua melihat sesuatu yang tidak engkau semua sukai, maka ucapkanlah yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kita semua memohonkan kepadaMu akan

Larangan Bersumpah Dengan Menggunakan Makhluk

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu melarang engkau semua kalau bersumpah dengan menggunakan nenek moyangmu semua. Maka barangsiapa yang bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan Allah saja atau lebih baik diamlah.” (Muttafaq ‘alaih) Dalam

Makruhnya Memaki-maki Ayam

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau semua memaki-maki ayam, sebab sesungguhnya ayam yang jantan itu membangunkan untuk shalat.” Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

Duduk Ihtiba’ Di Waktu Imam Sedang Berkhutbah

Dari Mu’az bin Anas al-Juhani r.a. bahwasanya Rasulullah melarang dari duduk ihtiba’ pada hari Jum’at, sedang Imam waktu itu berkhutbah.” Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan. Keterangan: Ihtiba’ ialah duduk berjongkok