Tanda-tanda Kecintaan Allah Kepada Seseorang Hamba

Allah Ta’ala berfirman: “Katakanlah wahai Muhammad, jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah saya, tentu engkau semua dicintai oleh Allah, serta Allah mengampuni dosamu semua dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Penyayang,” (ali-lmran: 31) Allah Ta’ala berfirman pula: “Hai

Keutamaan Mencintai karena Allah

Allah Ta’ala berfirman: “Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang beserta Muhammad itu mempunyai sikap keras tegas terhadap kaum kafir, tetapi saling kasih-mengasihi antara sesama kaum mu’minin.” sampai ke akhir surat. (al-Fath: 29) Allah Ta’ala berfirman pula: “Dan orang-orang yang telah

Sedekah Untuk Mayit Dan Mendoakan Padanya

Allah Ta’ala berfirman: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu yakni yang datang sesudah orang-orang yang dahulu sama mengucapkan: “Ya Tuhan kita, ampunilah kita semua serta saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan keimanan,” (al-Hasyr:10) Dari Aisyah radhiallahu anha bahwasanya

Berziarah Kepada Para Ahli Kebaikan

Allah Ta’ala berfirman: “Dan ketika Musa berkata kepada bujangnya: “Saya tidak akan berhenti berjalan sehingga sampai di pertemuan dua sungai atau aku berjalan sampai bertahun-tahun sehingga firman Allah: “Musa berkata kepadanya yakni Hidhir : “Bolehkah aku mengikuti engkau dengan maksud

Ucapan Menempati Suatu Pondokan Penginapan

Dari Khaulah binti Hakim radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang turun berdiam di suatu tempat pemondokan lalu mengucapkan yang artinya: “Saya mohon perlindungan dengan  kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatannya apa saja yang diciptakan olehNya,” maka

Memuliakan Alim Ulama, Orang-orang Tua, Ahli Keutamaan Dan Mendahulukan Mereka Atas Lain-lainnya

Allah Ta’ala berfirman: “Katakanlah  hai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Hanyasanya yang mengingat ialah orang-orang yang menggunakan fikirannya.” (az-Zumar: 9) Dari Abu Mas’ud yaitu’Uqbah bin ‘Amr al-Badri al-Anshari r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Yang

Doa apabila Seseorang Takut Kepada Orang-orang Atau Lain-lainnya

Dari Abu Musa al-Asy’ari a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. itu apabila takut kepada sesuatu kaum yakni golongan, maka beliau s.a.w. mengucapkan yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kita menjadikan Engkau yakni menjadikan perlindungan dan penjagaanMu dalam leher-leher mereka sehingga mereka tidak kuasa

Sunnahnya Berdoa Dalam Bepergian

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ada tiga macam doa yang mustajabah yakni akan dikabulkan oleh Allah Ta’ala, yang tiada disangsikan lagi akan terkabulnya, yaitu: doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang dalam bepergian dan doanya orang tua

Takbirnya Seorang Musafir jikalau Menaiki Tempat Tinggi

Dari Jabir a., katanya: “Kita semua di waktu bepergian apabila naik kita bertakbir dan apabila turun kita bertasbih.” (Riwayat Bukhari) Dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma, katanya: “Nabi s.a.w. dan seluruh tentaranya itu apabila mendaki ke gunung-gunung, mereka semuanya bertakbir dan  apabila

Memuliakan Ahli Baitnya Rasulullah s.a.w. dan Menerangkan Keutamaan Mereka

Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Allah menghendaki akan menghilangkan kotoran dar ipadamu semua, hai ahlul bait yakni keluarga Rasulullah dan membersihkan engkau semua dengan sebersih-bersihnya.” (al- Ahzab: 33) Allah Ta’ala berfirman lagi: “Dan barangsiapa yang memuliakan tanda-tanda suci agama Allah, maka