Keutamaan Orang Kaya yang Bersyukur

Allah Ta’ala berfirman: “Maka barangsiapa memberi  untuk kebaikan  dan bertaqwa, serta membenarkan mempercayai apa-apa yang baik, maka Kami akan memudahkan padanya untuk menempuh jalan yang mudah yaitu mengerjakan kebaikan, keimanan dan akbirnya ke syurga.” (al-Lail: 5-7) Allah Ta’ala berfrman pula: “Dan

Keutamaan Berwudhu’

Allah Ta’ala berfirman: “Hai sekalian orang yang beriman! Jikalau engkau semua berdiri hendak bersembahyang, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepala dan basuhlah kakimu sampai ke matakaki. Dan jikalau engkau semua berjunub, maka sucikanlah dirimu yakni

Berlomba dalam Perkara Akhirat

Allah Ta’ala berfirman: “Dan dalam hal yang sedemikian ini  yakni hal-hal kebaikan  maka hendaknya berlomba- lombalah orang-orang yang ingin berlomba-lomba.” (al-Muthaffifin: 26) Dari Sahal bin Sa’ad r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. diberi minuman lalu beliau meminumnya dan di sebelah kanannya ada

Mengutamakan Orang Lain dan Memberi Pertolongan Agar Menjadi Ikutan

Allah Ta’ala berfirman; “Mereka  orang-orang yang beriman  itu sama menggutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri, meskipun mereka itu sebenarnya adalah dalam kemiskinan.” (al-Hasyr: 9) Allah Ta’ala berfirman pula: “Mereka  orang-orang yang baik  itu sama memberikan makanan dengan kasih-sayangnya kepada

Sunnahnya Berkumpul Untuk Membaca — Al-Quran

 Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Pada suatu ketika Jibril sedang duduk di sisi Nabi s.a.w., lalu mendengar suara pintu terbuka di atasnya, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata: “Ini adalah pintu dari langit yang dibuka pada hari ini dan tidak

Melarang Sifat Bakhil Dan Kikir

Allah Ta’ala berfirman: “Adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, juga mendustakan dengan apa-apa yang baik  keterangan agama dan lain-lain, maka Kami memudahkan untuknya dalam menempuh jalan kesukaran  maksudnya ialah kejahatan, kesengsaraan dan akhirnya menuju ke neraka. Hartanya tidaklah

Murah Hati dan Dermawan Serta Membelanjakan dalam Arab Kebaikan dengan Percaya Penuh Kepada Allah Ta’ala

Allah Ta’ala berfirman: “Dan apa saja yang engkau semua nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.” (Saba’: 39) Allah Ta’ala juga berfirman: “Dan barang-barang baik  dari rezeki  yang engkau semua nafkahkan itu adalah untuk dirimu sendiri dan engkau semua tidak menafkahkannya melainkan

Anjuran Untuk Makan dari Hasil Usaha

Allah Ta’ala berfirman: “Jikalau shalat telah diselesaikan, maka menyebarlah di bumi dan carilah rezeki dari keutamaan Allah,” hingga habisnya ayat. (al-Jumu’ah: 10) Dari Abu Abdillah yaitu az-Zubair bin al-Awwam r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Niscayalah jikalau seseorang dari engkau semua itu

Boleh Mengambil Tanpa Meminta Atau Mengintai Mengharap-harapkan

Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar dari Umar radhiallahu ‘anhum, katanya: “Rasulullah s.a.w. memberikan sesuatu pemberian kepada saya, lalu saya berkata: “Berikanlah itu kepada orang yang lebih membutuhkan padanya daripada saya sendiri.” Kemudian beliau

Anjuran Membaca Surat-surat Atau Ayat-ayat Yang Tertentu

Dari Abu Said, yaitu Rafi’ bin al-Mu’alla r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku: “Tidakkah engkau suka jikalau saya mengajarkan padamu akan seagung-agung surat dalam al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid?” Kemudian beliau s.a.w. mengambil tanganku. Setelah kita ingin hendak keluar,