Ja’far Bin Abi Thalib Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah

Perhatikan kemudaannya yang gagah tampan serta berwibawa Perhatikan warna kulitnya yang cerah bercahaya Perhatikan kelemah lembutannya, sopan santun, kasih sayangnyaj kebaikannya, kerendahan hati serta   ketaqwaannya. Perhatikan keberaniannya yang tak kenal takut, kepemurahannya yang tak kenal batas. Perhatikan kebersihan hidup dan

Zaid Bin Haritsah Tak Ada Orang Yang Lebih Dicintainya Daripada Rasulullah

Rasulullah saw. berdiri melepas balatentara Islam yang akan berangkat menuju medan perang Muktah, melawan orangorang Romawi. Beliau mengumumkan tiga nama yang akan memegang pimpinan dalam pasukan secara berurutan, sabdanya: ―Kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah! Seandainya ia

Utsman Bin Mazh’un yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi

Seandainya anda hendak bermaksud menyusun daftar nama shahabat Rasulullah saw. menurut urutan masa masuknya ke dalam Agama Islam, maka pada urutan keempat belas tentulah da akan tempatkan Utsman bin Mazh‘un Anda ketahui pula bahwa Utsman bin Mazh‘un ini seorang muhajirin

Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Orang Kepercayaan Ummat

Siapakah kiranya orang yang dipegang oleh Rasulullah saw. dengan tangan kanannya sambil bersabda mengenai pribadinya: ―Sesungguhnya setiap ummat mempunyai orang kepercayaan, dan sesungguhnya kepercayaan ummat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah … ! Siapakah orang yang dikirim oleh Nabi ke

Ubadah Bin Shamit Tokoh yang Gigih Menentang Penyelewengan

Ubadah bin Shamit termasuk salah seorang tokoh Anshar. Mengenai Kaum Anshar, Rasulullah saw. pernah bersabda: Sekiranya orang-orang Anshar menuruni lembah atau celah bukit pasti aku akan mendatangi lembah dan celah bukit orang- orang Anshar dan kalau bukanlah karena hijrah, tentulah

Khabbab Bin Arats Guru Besar Dalam Berqurban

Serombongan orang Quraisy mempercepat langkah mereka menuju rumah Khabbab, dengan maksud hendak mengambil pedang-pedang pesanan mereka. Memang, Khabbab seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat senjata terutama  pedang, yang dijualnya kepada penduduk Mekah dan dikirimnya ke pasar-pasar. Berbeda dengan biasa,

Ammar Bin Yasir sebagai tokoh penghuni Surga

Seandainya ada orang yang dilahirkan di Surga, lalu dibesarkan dalam haribaannya dan jadi dewasa, kemudian dibawa ke dunia untuk jadi hiasan dan nur cahaya, maka Ammar bersama ibunya Sumayyah dan bapaknya Yasir, adalah beberapa  orang di antara mereka Tetapi kenapa

Hudzaifah Ibnul Yaman Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan

Penduduk kota Madain berduyun-duyun keluar untuk nyambut kedatangan wali negeri mereka yang baru diangkat dipilih oleh Amirul Mu‘minin Umar r.a. Mereka pergi menyambutnya, karena lamalah sudah hati mereka rindu untuk bertemu muka dengan shahabat Nabi yang mulia ini, yang telah

Hamzah Singa Allah Dan Panglima Syuhada

Kota Mekah masih mendengkur dalam tidur nyenyaknya, yakni setelah Siang yang penuh dengan usaha dan kesibukan dengan ibadat dan aneka permainan. Orang Quraisy tidur lelap dan membalik- balikkan diri mereka di atas ranjang tetapi di sana ada seorang insan yang

Abdullah Bin Mas’ud yang pertama kali mengumandangkan Al’Qur’an dengan suara merdu

Sebelum Rasulullah masuk ke rumah Arqam, Abdullah bin Mas‘ud telah beriman kepadanya dan merupakan orang keenam yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah saw. Dengan demikian ia termasuk golongan yang mula pertama masuk Islam Pertemuannya yang mula-mula dengan Rasulullah itu diceritakannya