Haramnya Menggambar Binatang

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini yakni apa-apa yang mempunyai ruh, akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka itu dikatakan: “Hidupkanlah apa yang engkau ciptakan itu.” (Muttafaq ‘alaih) Dari Aisyah radhiallahu

Makruhnya Ucapan: ”Sesuatu yang Allah Menghendaki dan Si Fulan Itu Juga Menghendaki”

Dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Janganlah engkau semua mengucapkan: “Sesuatu yang di-kehendaki oleh Allah dan juga dikehendaki oleh si Fulan,” tetapi ucapkanlah: “Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian si Fulan itupun berkehendak demikian.” Diriwayatkan oleh Imam

Makruhnya Bercakap-cakap Sehabis Shalat Isyak yang Akhir

Yang dimaksudkan dengan bercakap-cakap sebagaimana di atas itu ialah  bercakap- cakap yang sifatnya mubah dalam selain waktu sehabis shalat Isya’ itu, yakni yang mengerjakan atau meninggalkannya sama saja artinya tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Adapun percakapan yang diharamkan atau

Larangan Mendatangi Ahli Nujum, Ahli Terka, Orang-orang Meramal Dan Sebagainya 

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Orang-orang sama bertanya kepada Rasulullah s.a.w. perihal ahli tenung – atau tukang meramal.* Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Tidak ada sesuatupun yang hak atau benar daripadanya.” Orang-orang berkata lagi: “Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu memberitahukan kepada

Haramnya Seseorang Isteri Menolak Untuk Diajak Ke Tempat Tidur Suaminya

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau seseorang lelaki mengajak isterinya ketempat tidurnya, lalu isterinya itu menolak, kemudian suami itu bermalam dalam keadaan marah, maka isterinya itu dilaknat oleh para malaikat sehingga waktu paginya.” (Muttafaq ‘alaih) Dalam riwayat

Haramnya Menangis Dengan Suara Keras Kepada Mayat

Dari Umar bin al-Khaththab r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Mayat itu dapat disiksa dalam kuburnya dengan sebab tangisan keras padanya yang disebabkan kematiannya.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Dengan sebab tangisan yang ditujukan atas dirinya.” (Muttafaq ‘alaih) Dari Ibnu Mas’ud r.a.,

Haramnya Seorang Isteri Mengerjakan Puasa Sunnah Di Waktu Suaminya Ada di Rumah, Melainkan Dengan Izin Suaminya Itu

Dari Abu Hurairah r.a. bahwsanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak halallah bagi seseorang isteri kalau ia berpuasa, sedangkan suaminya menyaksikan yakni ada di rumah melainkan dengan izin suaminya tersebut. Juga tidaklah dianggap sudah mendapat izin kalau ia dalam rumah suaminya itu,

Haramnya Makmum Mengangkat Kepala dari Ruku’ Atau Sujud Sebelumnya Imam

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Adakah seseorang di antara kamu itu tidak takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, lalu Allah akan mengganti kepalanya menjadi bentuk kepala keledai atau bentuknya sama sekali dijadikan oleh Allah dalam bentuk

Larangan Memaksakan Perbuatan Dan Ucapan Yang Tidak Ada Kemaslahatan Dalam Kemasyarakatan

Allah Ta’ala berfirman: “Katakanlah: Saya tidak meminta upah kepadamu semua karena usahaku ini dan saya bukannya golongan orang yang memaksa-maksakan diri.” (Shad: 86) Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Kita semua dilarang dari memaksa-maksakan diri.” (Riwayat Bukhari) Dari Masruq, katanya:

Makruhnya Meletakkan Tangan di Atas Khashirah

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. melarang meletakkan khashr dalam shalat yaitu meletakkan tangan di atas rusuk sebelah atas dari pangkal paha. (Muttafaq ‘alaih)