Umeir Bin Sa‟Ad Tokoh yang tak ada Duanya

Masih ingatkah anda sekalian akan Sa‘id bin Amir . .. ? Yaitu seorang zahid dan abid yang selalu melindungkan dirinya kepada Allah, yang telah diminta oleh Amirul Mu‘minin Umar untuk menjadi gubernur dan kepala daerah Syria. . . ? Pada

Khubaib Bin Adi Pahlawan Yang Syahid Di Kayu Salib

Dan kini …. Lapangkanlah jalan kepada pahlawan ini, wahai para shahabat Mari kemari, dari segenap penjuru dan tempat Datanglah ke sini, secara mudah atau bersusah  payah Kemarilah bergegas dengan menundukkan  hati            Menghadaplah untuk mendapatkan pelajaran dalam berkurban yang tak ada

Thalhah Bin Ubaidillah Pahlawan Perang Uhud

―Di antara orang-orang Mu‘min itu terdapat sejumlah laki-laki yang  memenuhi janji-janji mereka terhadap Allah. Di antara mereka ada yang memberikan nyawanya, sebagian yang  lain sedang menunggu gilirannya. Dan tak pernah mereka merubah pendiriannya sedikit pun juga … ! ― Setelah

Zubair Bin Awwam Pembela Rasulullah Saw.

Setiap tersebut nama Thalhah, pastilah disebut orang nama Zubair! Begitu pula setiap disebut nama Zubair, pastilah disebut orang pula nama Thalhah .Maka sewaktu Rasulullah saw. mempersaudarakan para shahabatnya di Mekah sebelum Hijrah, beliau telah mempersaudarakan antara Thalhah dengan Zubair.Sudah semenjak

Abu Darda seorang Budiman dan Ahli Hikmat yang Luar Biasa

Selagi balatentara Islam berperang kalah menang di beberapa penjuru bumi, sementara itu di kota Madinah berdiam seorang ahli hikmat dan filosof yang mengagumkan, yang dari dirinya memancar mutiara yang cemerlang dan bernilai. la senantiasa mengucapkan kata-kata kepada masyarakat sekelilingnya, :

Zaid Ibnul Khatthab Rajawali Pertempuran Yamamah

Pada suatu hari Nabi saw. duduk dikelilingi sejumlah orang-orang Islam. Selagi pembicaraan berlangsung, tiba-tiba Rasulullah terdiam sejenak, kemudian beliau menghadapkan bicaranya kepada semua yang ada di sekelilingnya dengan ucapan: ―Sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki, gerahamnya di dalam neraka,

Khalid Ibnul Walid Ia Selalu Waspada, dan Tidak Membiarkan Orang Lengah Dan Alpa

Keadaannya memang aneh. Dia lah yang dulunya menjadi pembunuh kejam yang menggentarkan Kaum Muslimin dalam perang Uhud, kemudian ia pula yang jadi komandan perang yang mengecutkan hari setiap penentang Islam di belakang hari. Marilah kita ceriterakan kiaahnya dari bermula. Tetapi

Umeir Bin Wahab Jagoan Quraisy Yang Berbalik Menjadi Pembela Islam Yang Gigih

Di perang Badar ia termasuk salah seorang pemimpin Quraisy yang menghunus pedangnya untuk menumpas Islam. la seorang yang tajam penglihatan dan teliti perhitungannya. Oleh karena itulah ia diutus kaumnya untuk menyelidiki jumlah Kaum Muslimin yang ikut pergi berperang dengan Rasul,

Qeis bin Sa’Ad bin, Ubadah kalau tidaklah karena Islam, Ia lah ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai

Walaupun usianya masih muda,orang- orang Anshar memandangnya seperti seorang pemimpin …. Mereka mengatakan: ―Seandainya kami dapat membelikan janggut untuk Qeis dengan harta kami, niscaya akan kami lakukan‖. Sebabnya berwajah licin, tak ada suatu pun kekurangan dari sifat-sifat kepemimpinannya yang lazim

Abdullah Ibnu Rawahah Yang Bersemboyan: Wahai Diri Jika Kau Tidak Gugur Di Medan Juang Kau Tetap Akan Mati Walau Di Atas Ranjang

Waktu itu Rasulullah saw. sedang duduk di suatu tempat dataran tinggi kota Mekah, menghadapi para utusan yang datang dari kota Madinah, dengan bersembunyi– sembunyi dari kaum Quraisy. Mereka yang datang ini terdiri dari duabelas orang utusan suku atau kelompok yang