Abu Jabir Abdullah Bin Amr Bin Haram Seorang Yang Dinaungi Oleh Malaikat

Sewaktu orang-orang Anshar yang 70 orang banyaknya itu, mengangkat bai‘at kepada Rasulullah saw. pada bai‘at Aqa- bah II, maka Abdullah bin Amr bin Haram, (Abu Jabir bin Abdullah) termasuk salah seorang di antara mereka Dan tatkala Rasulullah saw. memilih di

Usaid Bin Hudhair Pahlawan Hari Saqifah

Ia mewarisi akhlaq mulia dari nenek moyangnya turun temurun Ayahnya. Hudlairul Kata‘ib adalah seorang pemimpin Aus dan termasuk salah seorang bangsawan Arab di zaman jahiliyah, dan salah seorang hulubalang mereka yang perkasa seorang penyair pernah berpantun mengenai ayahnya ini: ―Andainya

Tsabit Bin Qeis Juru Bicara Rasulullah

Hassan adalah penyair Rasulullah dan penyair Islam Dan Tsabit adalah juru bicara Rasulullah dan juru bicara Islam Kalimat dan kata-kata yang keluar dari mulutnya kuat, padat, keras, tegas dan mempesonakan …. Pada tahun datangnya utusan-utusan dari berbagai penjuru semenanjung Arabia,

Utbah Bin Ghazwan “esok lusah akan kalian lihat pejabat-pejabat pemerintahan yang lain daripadaku.

Di antara Muslimin yang lebih dulu masuk Islam, dan di antara muhajirin pertama yang hijrah ke Habsyi, kemudian ke Madinah  dan di antara pemanah pilihan yang tak banyak jumlahnya yang telah berjasa besar di jalan Allah, terdapat seorang laki-laki yang

Al-Barra Bin Malik “Allah dan Surga”

Dia adalah salah seorang di antara dua bersaudara yang hidup mengabdikan diri kepada Allah, dan telah mengikat janji dengan Rasulullah saw. yang tumbuh dan berkembang bersama sama. Yang pertama bernama Anas bin Malik khadam Rasulullah saw. Ibunya yang bernama Ummu

Abu Hurairah Otaknya Menjadi Gudang Perbendaharaan pada Masah Wahyu

Memang benar, bahwa kepintaran manusia itu mempunyai akibat yang merugikan dirinya sendiri. Dan orang-orang yang mempunyai bakat-bakat istimewa, banyak yang harus membayar mahal, justru pada waktu ia patut menerima ganjaran dan penghargaan . Shahabat mulia Abu Hurairah termasuk salah  seorang 

Abbas Bin Abdul Muthalib Pengurus Air Minum Untuk Kota Suci Mekah Dan Madinah (Haramain)

Pada suatu musim kemarau, di waktu penduduk dan negeri ditimpa kekeringan yang sangat, keluarlah Amirul Mu‘minin Umar bersama-sama Kaum Muslimin ke lapangan terbuka, melakukan shalat istisqa‘ (minta hujan), dan berdu‘a merendahkan diri kepada Allah yang Penyayang agar mengirimkan awan dan

Abu Ayyub Al-Anshari “Pejuang Di Waktu Senang atau pun susah

Rasulullah memasuki kota Madinah, dan dengan demikian berarti beliau telah mengakhiri perjalanan hijrahnya dengan gemilang, dan memulai hari-harinya yang penuh berkah di kampung hijrah, untuk mendapatkan apa yang telah disediakan qadar Ilahi baginya, yakni sesuatu yang tidak disediakannya bagi manusia-manusia

Khalid Bin Sa‟Id Bin Ash Anggota Pasukan Berani Mati Angkatan yang Pertama

Khalid bin Sa‘id bin Ash dilahirkan dari suatu keluarga kaya dan mewah, tergolong kepala-kepala suku dari seorang warga Quraisy yang terkemuka dan memegang pimpinan. Dan jika hendak ditambahkan lagi   sebutlah: Bin   Umaiyah bin Abdi Syamsi bin Abdi Manaf … !‖

Zaid Bin Tsabit Penghimpun Kitab Suci Al-Quran

Bila anda membawa al-Quran dengan tangan kanan anda, dan menghadapkan wajah anda kepada-Nya dengan sepenuh hati, dan selanjutnya menelusuri lembaran demi lembaran, surat demi surat atau ayat demi ayat, maka ketahuilah bahwa di antara orang-orang yang telah berjasa besar terhadap