Bagaimana Jika Seseorang Sudah Terlanjur Mengucapkan Sumpah?

Dari Abdur Rahman bin Samurah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda kepada saya: “Dan jikalau engkau mengucapkan sumpah atas sesuatu sumpah,  lalu  engkau melihat yang lainnya itu lebih baik daripada yang engkau sumpahkan tadi, maka datangilah yang lebih baik itu dan

Keharaman Sumpah Dusta Dengan Sengaja

Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang bersumpah atas harta seseorang Muslim yang bukan haknya yakni dengan maksud akan diambilnya dengan menggunakan sumpah dusta, maka orang itu akan menemui Allah di waktu matinya atau pada hari kiamat

Larangan Memaki-maki Angin

Dari Abul Mundzir yaitu Ubay bin Ka’ab r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau semua memaki-maki angin, maka jikalau engkau semua melihat sesuatu yang tidak engkau semua sukai, maka ucapkanlah yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kita semua memohonkan kepadaMu akan

Larangan Bersumpah Dengan Menggunakan Makhluk

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu melarang engkau semua kalau bersumpah dengan menggunakan nenek moyangmu semua. Maka barangsiapa yang bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan Allah saja atau lebih baik diamlah.” (Muttafaq ‘alaih) Dalam

Haramnya Mengucapkan Syahansyah

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Sesungguhnya serendah-rendahnya nama di sisi Allah ‘Azzawajalla ialah seseorang lelaki yang menamakan dirinya Raja Di Raja atau Maharaja.” (Muttafaq ‘alaih) Sufyan bin Unaiyah berkata: “Raja Di Raja itu ialah seperti Syahansyah.

Larangan Bagi Seseorang saat Idul Adha

Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang memiliki binatang kurban yang hendak disembelihnya, maka apabila telah tampak sabitnya bulan Dzulhijjah, janganlah sekali-kali ia mengambil yakni memotong atau mencukur dari rambutnya dan jangan pula dari kuku-kukunya sedikitpun,

Makruhnya Memaki-maki Ayam

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau semua memaki-maki ayam, sebab sesungguhnya ayam yang jantan itu membangunkan untuk shalat.” Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

Ucapan “Kita Dihujani Dengan Berkah Bintang “

Dari Zaid bin Khalid r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersembahyang shalat Subuh bersama kita sekalian di Hudaibiyah yaitu di tanah bekas terkena siraman air hujan dari langit yang terjadi pada malam harinya itu. Setelah beliau s.a.w. selesai shalat, lalu menghadap kepada

Duduk Ihtiba’ Di Waktu Imam Sedang Berkhutbah

Dari Mu’az bin Anas al-Juhani r.a. bahwasanya Rasulullah melarang dari duduk ihtiba’ pada hari Jum’at, sedang Imam waktu itu berkhutbah.” Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan. Keterangan: Ihtiba’ ialah duduk berjongkok

Haramnya Seseorang Mengatakan Kepada Sesama Orang Muslim: “Hai Orang Kafir”

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘ anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya  sesama Muslimnya: “Hai orang kafir,” maka salah seorang dari keduanya yakni yang berkata atau dikatakan kembali dengan membawa kekafiran itu. Jikalau yang dikatakan itu