Category Archives: Aqidah

Bid’ah Dalam Aqidah

Sebagai tambahan penjelasan bagi  kemaksiatan,  dalam  syariah agama  ini kita mengenal apa yang disebut dengan bid’ah. Yaitu sesuatu yang diada-adakan oleh  manusia  dalam  urusan  agama. Baik bid’ah yang berkaitan dengan aqidah yang dinamakan dengan bid’ah ucapan, maupun bid’ah yang berkaitan

Kemaksiatan Besar Yang Dilakukan Oleh Hati Manusia

Dosa-dosa besar itu tidak hanya terbatas kepada  amalan-amalan lahiriah,  sebagaimana  anggapan  orang  banyak,  akan  tetapi kemaksiatan yang lebih besar dosanya dan lebih berbahaya ialah yang dilakukan oleh hati manusia. Amalan yang dilakukan oleh hati manusia adalah lebih besar dan lebih 

Hal-Hal Yang Membatalkan Keislaman Seseorang

Pertanyaan: Apa yang menyebabkan Islam seseorang menjadi batal? Jawab: Setiap  manusia,  apabila  telah  mengucapkan  dua   kalimat Syahadat,  maka  dia  menjadi orang Islam. Baginya wajib dan berlaku hukum-hukum Islam, yaitu beriman akan  keadilan  dan kesucian Islam. Wajib baginya menyerah dan mengamalkan

Orang Yang Mengucapkan Syahadat, Pasti Masuk Surga

Pertanyaan: Bagaimana  hukumnya  orang  yang  semasa   hidupnya   selalu mengerjakan maksiat, akan tetapi pada akhir hayatnya (ketika sakaratul maut) dia mengucapkan dua kalimat Syahadat? Jawab: Barangsiapa yang meninggal dalam  keadaan  bertauhid,  yaitu sebelum  menghembuskan  nafasnya  yang terakhir dia berikrar dan mengucapkan

Membedakan Antara Kekufuran, Kemusyrikan, Dan Kemunafiqan Yang Besar Dan Yang Kecil

SATU hal yang sangat penting di  sini  ialah  kemampuan  untuk membedakan  tingkat  kekufuran,  kemusyrikan, dan kemunafiqan. Setiap bentuk kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan  ini  ada tingkat-tingkatnya. Akan    tetapi,   nash-nash   agama   menyebutkan   kekufuran, kemusyrikan, dan kemunafiqan hanya dalam satu  istilah,  yakni kemaksiatan;  

Syarat Utama Bagi Orang Yang Masuk Islam

Pertanyaan: Apa syarat utama bagi orang yang baru masuk Islam? Jawab: Syarat  utama  bagi  orang  yang  baru  masuk  Islam   ialah mengucapkan  dua  kalimat  Syahadat.  Yaitu,  “Asyhadu allaa ilaaha ilallaah, wa asyhadu  anna  Muhammadar  Rasuulullah.” Barangsiapa   yang   mengucapkan   dan  mengikrarkan  dengan

Prioritas Dalam Perkara Yang Dilarang

Pada bab terdahulu kami telah  membahas  mengenai  perbedaan tingkat   dalam  perkara-perkara  yang  diperintahkan,  dari perkara yang  mustahab  hingga  perkara  yang  wajib,  fardu kifayah,  fardu  ain, dan tingkatan fardu ‘ain. Pada bab ini kami  juga  hendak  menguraikan   perbedaan   tingkat   pada perkara-perkara   

77 Cabang Iman

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda, “Iman itu memiliki tujuh puluh cabang (riwayat lain tujuh puluh tujuh cabang) dan yang paling utama ialah Laa ilaaha illa Allah, dan yang terendah ialah mebuang duri dari jalan. Dan malu juga merupakan

Bela Islam Masa Rasul (2)

Pada tahun ke-enam hijrah, nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Sebelum tiba di Makkah, nabi mengutus sahabat Usman bin Affan untuk memberitahukan kepada penduduk Makkah bahwa kedatangan nabi beserta seluruh sahabat itu masuk ke Makkah bukan

Bela Islam Masa Rasul (1)

Pada musim haji tahun ke 13 dari kenabian (tahun 621 M) Mus’ab bin Umair datang ke Makkah dengan membawa rombongan muslim Madinah menjumpai Rasulullah. Dalam kesempatan itu, mereka melakukan perjanjian untuk membela agama, sebagaimana diceritakan oleh Muhamad bin Ishaq, meriwayatkan