Melimpahnya Harta Zakat Dan Sedikitnya Para Mustahik

Imam Syafi’i berkata:Apabila mustahik yang berhak menerima zakat hanya terdiri dari satu asnaf (satu golongan), maka harta zakat semuanya diberikan kepada osna/tersebut sampai para mustahik yang berada pada asnaf mendapatkan harta yang cukup. Apabila masih ada sisanya, maka sisanya diberikan kepada para mustahik yang terdekat dengan tempat dikeluarkannya zakat tersebut.

Imam Syafi’i berkata: Apabila ada mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan dengan orang yang mengeluarkan zakat, sementara ada juga mustahik yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang yang mengeluarkan zakat, maka harta zakat tersebut harus diberikan kepada mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan, walaupun orang yang tidak mempunyai hubungan saudara itu lebih dekat rumahnya. Tetapi apabila mustahik yang masih ada hubungan kekerabatan tersebut berada di tempat yang jauh jarak yang dibolehkan mengqasar shalat sementara mustahik yang tidak ada hubungan kekerabatan tinggal di tempat yang dekat, maka harta zakat harus diberikan kepada mustahik yang berdekatan tersebut walaupun mereka tidak ada hubungan kekerabatan dengan si pemilik harta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *