Larangan Memaki-maki Angin

Dari Abul Mundzir yaitu Ubay bin Ka’ab r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau semua memaki-maki angin, maka jikalau engkau semua melihat sesuatu yang tidak engkau semua sukai, maka ucapkanlah yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kita semua memohonkan kepadaMu akan kebaikannya angin ini dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya dan kebaikan apa yang ia  diperintahkan,  juga  kita mohon perlindungan kepadaMu dari keburukannya angin ini dan keburukan apa yang terkandung di dalamnya serta keburukan apa yang ia diperintahkan.” Diriwayatkan oleh  Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan shahih.

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Angin itu adalah dari rahmat Allah, ia datang dengan mem-bawa kerahmatan dan adakalanya ia datang dengan membawa siksa. Maka jikalau engkau semua melihat angin, janganlah engkau semua memaki-makinya dan mohonlah kepada Allah  akan  kebaikannya dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya.” Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan. Sabdanya s.a.w.: Min rauhillah, dengan fathahnya ra’, artinya kerahmatan Allah kepada hamba-hambaNya.

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Nabi s.a.w. itu apabila angin berhembus keras, beliau mengucapkan doa  yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadaMu akan kebaikan angin ini dan kebaikan apa-apa yang terkandung di dalamnya dan juga kebaikan sesuatu yang ia dikirimkan untuknya. Saya juga mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan angin ini dan apa-apa yang terkandung di dalamnya dan juga sesuatu yang ia dikirimkan untuknya.” (Riwayat Muslim)

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *