Category Archives: Aqidah

Larangan Mencabut Uban dari Janggut, Kepala Dan Lain-lain

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari neneknya lelaki r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Janganlah engkau semua mencabuti uban, sebab uban itu adalah merupakan cahaya seorang Muslim pada hari kiamat.” Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi

Haramnya Duduk di Atas Kubur

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Niscayalah kalau seseorang di antara engkau semua itu duduk di atas bara api, lalu terbakar pakaiannya, kemudian menembus sampai ke kulitnya, maka hal itu adalah lebih baik baginya daripada kalau ia duduk

Haramnya Menghubungkan Rambut Sendiri Dengan Rambut Orang Lain

Allah Ta’ala berfirman: “Tidaklah yang mereka sembah selain Allah itu melainkan hanyalah patung-patung perempuan saja dan tidaklah yang mereka sembah itu melainkan syaitan yang durhaka. la dilaknat oleh Allah. Syaitan i tu berkata: “Niscayalah saya akan menarik sebagian yang ditentukan

Larangan Menguncit Dan Mencukur Sebagian Kepala

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. melarang penguncitan yakni mencukur sebagian kepala dan meninggalkan sebagian lainnya.” (Muttafaq ‘alaih) Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. melihat seorang anak yang sebagian kepalanya telah dicukur, sedang sebagian lainnya

Larangan Menyemir Rambut Dengan Warna Hitam

Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. didatangi oleh para sahabat dengan disertai oleh Abu Quhafah yaitu ayahnya Abu Bakar as-Shiddiq radhiallahu ‘anhuma pada hari pembebasan kota Makkah, sedang kepala dan janggutnya Abu Quhafah itu sudah putih bagaikan bunga tsaghamah, kemudian

Memperkeras Keharaman Melarikan Diri Bagi Seseorang Hamba Sahaya dari Tuan Pemiliknya

Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Mana saja hambasahaya yang melarikan diri maka terlepaslah tanggungan Allah dan RasulNya dari hambasahaya itu,” yakni ia tidak akan memperoleh kerahmatan Allah Ta’ala. (Riwayat Muslim) Dari Jabir r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya:

Haramnya Memberi Syafa’at yakni Pertolongan Dalam Hal Melaksanakan Had-had atau Hukuman

Allah Ta’ala berfirman: “Orang yang berzina, perempuan dan lelaki, maka jaladlah yakni deralah keduanya itu, masing-masing seratus kali dera. Janganlah engkau semua dipengaruhi oleh rasa belas kasihan kepada keduanya itu dalam melaksanakan agama yakni hukum  Allah,  jikalau  engkau semua benar-benar

Larangan Menyerupakan Diri Dengan Syaitan Dan Orang-orang Kafir  

Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah engkau sekalian makan dengan tangan kiri, sebab sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri.” (Riwayat Muslim) Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah sekali-sekali seseorang di antara engkau semua

Haramnya Laki-laki Menyerupakan Kaum Wanita Dan Sebaliknya

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. melaknat kepada orang-orang lelaki yang berlagak banci yakni bergaya sebagai wanita,  juga orang-orang perempuan yang berlagak sebagai orang lelaki.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Rasulullah s.a.w. melaknat kepada orang-orang lelaki yang menyerupakan diri

Makruhnya Mengutamakan Seseorang Anak Melebihi Anak-anak yang Lainnya

Dari an-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma bahwasanya ayahnya datang kepada Rasulullah s.a.w. dengan membawanya juga yakni membawa an-Nu’man, lalu ayahnya itu berkata: ‘Sesungguhnya saya memberikan seseorang bujang hambasahaya kepada anakku ini. Hambasahaya itu adalah milik saya.” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: