Category Archives: Aqidah

Makruhnya Menggantungkan Lonceng Bel Pada Binatang Dalam Bepergian

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah  s.a.w. bersabda: “Malaikat tidak akan mengawani sekelompok orang-orang yang bepergian yang di kalangan mereka itu ada anjing atau loncengnya belnya.” (Riwayat Muslim) Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Lonceng yakni bel

Haramnya Memelihara Anjing Kecuali Untuk Berburu, Menjaga Ternak Dan Ladang

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang menyimpan yakni memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu atau menjaga ternak atau ladang tanaman, maka berkuranglah pahala orang itu dalam setiap harinya sebanyak dua qirath.” (Muttafaq ‘alaih)

Haramnya Menggambar Binatang

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini yakni apa-apa yang mempunyai ruh, akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka itu dikatakan: “Hidupkanlah apa yang engkau ciptakan itu.” (Muttafaq ‘alaih) Dari Aisyah radhiallahu

Makruhnya Ucapan: ”Sesuatu yang Allah Menghendaki dan Si Fulan Itu Juga Menghendaki”

Dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Janganlah engkau semua mengucapkan: “Sesuatu yang di-kehendaki oleh Allah dan juga dikehendaki oleh si Fulan,” tetapi ucapkanlah: “Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian si Fulan itupun berkehendak demikian.” Diriwayatkan oleh Imam

Larangan Mendatangi Ahli Nujum, Ahli Terka, Orang-orang Meramal Dan Sebagainya 

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Orang-orang sama bertanya kepada Rasulullah s.a.w. perihal ahli tenung – atau tukang meramal.* Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Tidak ada sesuatupun yang hak atau benar daripadanya.” Orang-orang berkata lagi: “Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu memberitahukan kepada

Haramnya Menangis Dengan Suara Keras Kepada Mayat

Dari Umar bin al-Khaththab r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Mayat itu dapat disiksa dalam kuburnya dengan sebab tangisan keras padanya yang disebabkan kematiannya.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Dengan sebab tangisan yang ditujukan atas dirinya.” (Muttafaq ‘alaih) Dari Ibnu Mas’ud r.a.,

Larangan Memaksakan Perbuatan Dan Ucapan Yang Tidak Ada Kemaslahatan Dalam Kemasyarakatan

Allah Ta’ala berfirman: “Katakanlah: Saya tidak meminta upah kepadamu semua karena usahaku ini dan saya bukannya golongan orang yang memaksa-maksakan diri.” (Shad: 86) Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Kita semua dilarang dari memaksa-maksakan diri.” (Riwayat Bukhari) Dari Masruq, katanya:

Larangan Membiarkan Api Menyala Di Rumah Ketika Tidur  

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Janganlah engkau semua membiarkan api itu dalam rumah-rumahmu dalam keadaan menyala, ketika engkau semua masuk tidur ” (Muttafaq ‘alaih) Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., katanya: “Ada rumah terbakar di Madinah mengenai

Makruhnya Berjalan Dengan Mengenakan Sebuah Terumpah Atau Sebuah Sepatu

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah seseorang di antara engkau semua itu berjalan dengan mengenakan sebuah terumpah saja. Hendaklah kedua-duanya itu dikenakan semua atau hendaklah dilepaskan sajalah semuanya.” Dalam riwayat lain disebutkan: “Atau hendaklah ditanggalkan saja keduanya

Haramnya Mempersambungkan dalam Berpuasa

Dari Abu Hurairah dan Aisyah radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi s.a.w. melarang puasa wishal  yaitu mempersambungkan puasa dua hari atau lebih tanpa berbuka sedikitpun. (Muttafaq ‘alaih) Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah  s.a.w. melarang berpuasa wishal  lihat keterangan wishal dalam Hadis