Ucapan “Kita Dihujani Dengan Berkah Bintang “

Dari Zaid bin Khalid r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersembahyang shalat Subuh bersama kita sekalian di Hudaibiyah yaitu di tanah bekas terkena siraman air hujan dari langit yang terjadi pada malam harinya itu. Setelah beliau s.a.w. selesai shalat, lalu menghadap kepada orang banyak, kemudian bersabda: “Adakah engkau semua mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhanmu semua?” Para sahabat menjawab: “Allah dan RasulNya itulah yang lebih mengetahui.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: “Berpagi-pagi di antara hamba-hambaKu itu ada  yang  menjadi orang mu’min dan   ada yang menjadi orang kafir. Adapun orang yang berkata: “Kita  dikarunia  hujan  dengan keutamaan Allah serta dengan kerahmatanNya, maka yang sedemikian itulah orang mu’min kepadaKu dan kafir kepada bintang.  Adapun  orang  yang  berkata:  “Kita diberi hujan dengan berkahnya bintang Anu atau Anu, maka yang sedemikian itulah orang yang kafir padaku dan mu’min kepada bintang.” (Muttafaq ‘alaih)

Assama’ di sini artinya hujan  karena ia turun dari langit.

Keterangan:

Menjadi kafir kepada Allah, karena berkata sebagaimana di atas itu, jikalau ia mengimankan dengan sebenar-benarnya bahwa memang bintang itulah yang kuasa menurunkan hujan. Kafir di sini dapat pula diartikan menutupi kenikmatan Allah yang telah di karuniakan padanya.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *