Category Archives: Aqidah

Kemakruhan Mengharapkan Kematian dengan Sebab Adanya Bahaya yang Menimpanya

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Janganlah seseorang dari engkau semua itu mengharapkan kematian. Jikalau ia seorang yang dapat berbuat baik, maka barangkali kebaikannya itu dapat ditambahkan olehnya dan jikalau ia berbuat keburukan, maka barangkali ia bertaubat kepada

Mengingat Kematian dan Memperpendekkan Angan-angan

Allah Ta’ala berfirman: “Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Hanyasanya engkau semua itu akan dicukupkan semua pahalamu nanti pada hari kiamat. Maka barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka orang itu benar-benar memperoleh kebahagiaan. Tidaklah kehidupan dunia

Keutamaan Orang Kaya yang Bersyukur

Allah Ta’ala berfirman: “Maka barangsiapa memberi  untuk kebaikan  dan bertaqwa, serta membenarkan mempercayai apa-apa yang baik, maka Kami akan memudahkan padanya untuk menempuh jalan yang mudah yaitu mengerjakan kebaikan, keimanan dan akbirnya ke syurga.” (al-Lail: 5-7) Allah Ta’ala berfrman pula: “Dan

Mengutamakan Orang Lain dan Memberi Pertolongan Agar Menjadi Ikutan

Allah Ta’ala berfirman; “Mereka  orang-orang yang beriman  itu sama menggutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri, meskipun mereka itu sebenarnya adalah dalam kemiskinan.” (al-Hasyr: 9) Allah Ta’ala berfirman pula: “Mereka  orang-orang yang baik  itu sama memberikan makanan dengan kasih-sayangnya kepada

Keutamaan Membaca Al-Quran

Dari Abu Umamah a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bacalah olehmu semua akan al-Quran itu, sebab al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat yakni pertolongan kepada orang-orang yang mempunyainya.” (Riwayat Muslim) Maksudnya mempunyainya

Haramnya Wanita Bepergian Sendirian

Dari Abu Hurairah a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak halal-yakni haram-bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari penghabisan, kalau ia bepergian sejauh jarak sehari semalam, melainkan wajib disertai orang yang menjadi mahramnya.” (Muttafaq ‘alaih) Dari Ibnu Abbas radhiallahu

Sunnahnya Orang Yang Baru Datang Dan Bepergian

Dari Ka’ab bin Malik r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. itu apabila datang dari bepergian lalu memulai dengan memasuki masjid, kemudian bersembahyang dua rakaat di dalamnya.” (Muttafaq ‘alaih)

Ucapan Apabila Seseorang Musafir Itu Telah Kembali Dan Melihat Negerinya

Dalam bab ini termasuklah Hadis Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma yang terdahulu mengenai bab takbirnya seorang musafir jikalau menaiki gunung-gunung atau tempat-tempat yang tinggi. Dari Anas r.a., katanya: “Kita datang dari perjalanan bersama Nabi a.w.,sehingga di waktu kita sudah berada di

Sunnahnya Datang Di Waktu Siang Dan Makruhnya Di Waktu Malam

Sunnahnya Datang Di Tempat Keluarganya Di Waktu Siang Dan Makruhnya Datang Di Waktu   Malam  Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau seseorang di antara engkau semua itu telah lama tidak ada yakni lama dalam bepergian, maka janganlah datang di

Sunnahnya Mempercepat Seorang Musafir Pulang Ke Tempat Keluarganya

Dari Abu Hurairah a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bepergian itu sepotong yakni sebagian dari siksa. Seseorang akan terhalang untuk makannya, minumnya serta tidurnya sebab tidak dapat tertib seperti di rumah. Maka dari itu, apabila seseorang di antara engkau semua telah