Memberikan Petunjuk Kepada Kebaikan dan Mengajak Ke Arah Hidayat Atau Ke Arah Kesesatan

Allah Ta’ala berfirman:

“Dan berdakwahlah menuju jalan Tuhanmu.” (al-Haj 76 atau al-Qashash) Allah Ta’ala berfirman lagi:

“Dan berdakwahlah menuju jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik.”(an-Nahl: 125)

Allah Ta’ala juga berfirman:

“Dan tolong-menolonglah engkau semua atas kebajikan dan ketaqwaan.” (al-Maidah: 2) Allah Ta’ala berfirman pula:

“Hendaklah ada di antara engkau semua itu suatu golongan yang berdakwah menuju kebaikan.” (ali-lmran: 104)

Dari Abu Mas’ud yaitu ‘Uqbah bin ‘Amral-Anshari al-Badri r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka baginya adalah seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu.” (Riwayat Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

Barangsiapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikitpun dan dari pahala-pahala mereka yang mencontohnya itu, sedang barangsiapa yang mengajak kearah keburukan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedrkitpun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu.” (Riwayat Muslim)

Dari Abul Abbas yaitu Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda pada hari perang Khaibar: “Niscayalah saya akan memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan di atas kedua tangannya. Ia mencintai Allah dan RasulNya dan ia juga dicintai Allah dan “

Malam harinya orang-orang  para sahabat  sama bercakap-cakap  berbisik-bisik, siapa di antara mereka yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi hari menjelma, orang- orang sama pergi ke tempat Rasulullah s.a.w. semuanya mengharapkan  agar  supaya bendera itu diberikan padanya. Kemudian beliau s.a.w. bersabda: “Di manakah Ali bin Abu Thalib?” Kepada beliau dikatakan: “Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya.” Beliau bersabda lagi: “Bawalah ia kemari.” Ali didatangkan di   hadapan beliau s.a.w. kemudian Rasulullah

s.a.w. berludah ke kedua matanya dan mendoakan untuk kesembuhannya, lalu iapun sembuhlah   kedua  matanya,  seolah-olah   tidak   pernah   sakit   sebelumnya.   Selanjutnya beliau s.a.w. memberikan bendera itu padanya. Ali r.a. berkata: “Ya Rasulullah, apakah saya wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita semua  yakni masuk Islam?” Beliau s.a.w. menjawab: “Berjalanlah perlahan-lahan  tidak tergesa-gesa, sehingga engkau datang   di   halaman   perkampungan   mereka.   Kemudian   ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahukanlah kepada mereka apa-apa yang wajib atas diri mereka dari hak-haknya Allah Ta’ala yang perlu dipenuhi. Demi Allah, niscayalah jikalau Allah memberikan petunjuk dengan sebab usahamu akan seseorang  satu orang saja, maka hal itu lebih baik bagimu daripada memiliki unta-unta yang merah-merah  kiasan harta yang amat dicintai oleh bangsa Arab.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Anas r.a. bahwasanya seorang pemuda dari suku Aslam berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini ingin mengikuti peperangan, tetapi saya tidak mempunyai sesuatu yang saya gunakan sebagai persiapan bekal.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Datanglah pada si Fulan itu, sebab ia telah bersiap-siap  dengan bekalnya  tetapi kemudian sakit.” Pemuda itu mendatangi orang tersebut dan berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. mengucapkan salam padamu,” dan pemuda itu berkata lagi: “Berikanlah kepada saya bekal-bekal yang telah Tuan siapkan.” Orang tersebut lalu berkata kepada isterinya: “Hai Fulanah,berikanlah pada orang ini apa-apa yang telah saya siapkan untuk bekal  dalam perang. Janganlah bekal itu engkau tahan sedikitpun,demi Allah, janganlah bekal itu engkau tahan sedikitpun, supaya engkau memperoleh berkah dalam bekal  yang diberikan tadi.” (Riwayat Muslim)

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *