Haramnya Bersikap Sombong dan Merasa Heran Pada Diri Sendiri

Allah Ta’ala berfirman:

“Perumahan akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak hendak berbuat sewenang-wenang di bumi dan tidak perlu hendak melakukan kerusakan, sedang kesudahan  yang  baik adalah untuk orang-orang yang bertaqwa.” (al-Qashash: 83)

Allah Ta’ala berfirman pula:

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong.” (al-lsra’: 37) Allah Ta’ala berfirman lagi:

“Janganlah engkau memalingkan muka dan para manusia sebab kesombongan dan janganlah berjalan di bumi dengan takabbur, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.” (Luqman: 18)

Makna tusha’-‘ir khaddaka ialah engkau membuang muka atau memalingkannya dari orang banyak karena berlagak sombong kepada mereka itu, sedang almarah atau maraha ialah kesombongan atau takabbur.

Allah Ta’ala juga berfirman:

“Sesungguhnya Qarun itu termasuk dalam golongan kaumnya Musa, tetapi ia melakukan aniaya kepada mereka. Kami memberikan kepadanya gedung simpanan kekayaan yang anak kuncinya saja berat dipikul oleh sekumpulan orang yang kuat. Perhatikanlah ketika kaumnya berkata kepadanya: “Janganlah engkau bergembira melampaui batas, sesungguhnya Allah itu tidak senang kepada orang yang bergembira – secara melampaui batas itu,” sehingga firmanNya: “Kemudian ia dan rumahnya Kami benamkan ke dalam tanah,” sampai akhirnya ayat-ayat itu.

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Tidak dapat masuk syurga seseorang yang dalam hatinya ada sifat kesombongannya seberat debu.” Kemudian ada orang berkata: “Sesungguhnya seseorang itu ada yang senang jikalau pakaiannya itu baik dan terumpahnyapun baik.” Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan menghinakan orang banyak.” (Riwayat Muslim)

Batharulhaqqi ialah menolak kebenaran dan mengembalikannya kepada orang yang mengucapkannya itu yakni memberikan bantahan pada kebenaran tadi, sedang ghamthun- nasi ialah menghinakan para manusia.

Dari Salamah bin al-Akwa’ r.a. bahwasanya ada seorang lelaki makan di sisi Rasulullah s.a.w. dengan menggunakan tangan kirinya, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Makanlah dengan menggunakan tangan kananmu.” Orang itu berkata: “Saya tidak dapat makan sedemikian itu.” Beliau s.a.w. bersabda: “Tidak dapat engkau?” Ia berbuat sedemikian itu tidak ada yang mendorongnya, melainkan kesombongannya juga. Salamah berkata: “Orang itu akhirnya benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya,” yakni tangannya terus cacat untuk selama-lamanya, sebab tidak dapat digunakan apa-apa. (Riwayat Muslim)

Dari Haritsah bin Wahab r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidaklah saya memberitahukan padamu semua, siapakah ahli neraka itu? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, suka mengumpulkan harta tetapi enggan membelanjakannya  untuk kebaikan  lagi bersikap sombong.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Syurga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata: “Di tempatku ada orang-orang yang gagah-gagah  suka menekankan kemauannya pada orang banyak  lagi orang-orang yang sombong.” Syurga berkata: “Di tempatku adalah orang-orang yang lemah dan kaum miskin.” Allah kemudian memberikan keputusan antara kedua makhluk ini, firmanNya: “Sesungguhnya engkau syurga adalah kerahmatanKu dan denganmulah Aku merahmati siapa saja yang Kukehendaki, sedang sesungguhnya engkau neraka adalah siksaKu yang denganmulah Aku menyiksa siapa saja yang Kukehendaki. Masing-masing dari keduamu itu atas tanggunganKulah perkara isinya.” (Riwayat Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Allah tidak akan melihat pada hari kiamat nanti kepada seseorang yang menarik sarungnya  yakni melemberehkan pakaiannya sampai ke bawah kaki dengan tujuan kesombongan.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Ada tiga macam orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula menganggap mereka sebagai orang bersih dari dosa, juga tidak hendak melihat mereka itu dan bahkan mereka akan memperoleh siksa yang pedih sekali, yaitu orang tua yang berzina, raja-kepala negara-yang suka membohong dan orang miskin yang sombong.” (Riwayat Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Allah ‘Azzawajalla berfirman  dalam Hadis Qudsi: “Kemuliaan adalah sarungKu dan kesombongan adalah selendangKu. Maka barangsiapa yang mencabut salah satu dari kedua pakaianKu itu, maka pastilah Aku menyiksa padanya,” artinya mencabut ialah merasa dirinya paling mulia atau berlagak sombong. (Riwayat Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Pada suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan dengan mengenakan pakaian yang merasa heran  bangga  dengan dirinya sendiri, ia menyisir rapi-rapi akan rambutnya lagi pula berlagak sombong di waktu berjalan, tiba-tiba Allah membenamkannya, maka ia tenggelamlah dalam bumi sehingga besok hari kiamat.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Salamah bin al-Akwa’ r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Tidak henti-hentinya seseorang itu menyombongkan dirinya sehingga dicatatlah ia dalam goiongan orang-orang yang congkak, maka akan mengenai pada orang itu bahaya yang juga mengenai golongan manusia-manusia yang congkak.” Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

Yadz-habu binafsihi artinya merasa dirinya tinggi dan juga berlaku sombong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *