Hamzah Singa Allah Dan Panglima Syuhada

Kota Mekah masih mendengkur dalam tidur nyenyaknya, yakni setelah Siang yang penuh dengan usaha dan kesibukan dengan ibadat dan aneka permainan.

Orang Quraisy tidur lelap dan membalik- balikkan diri mereka di atas ranjang tetapi di sana ada seorang insan yang resah geliaah dan matanya tak hendak terpejam. Ia cepat masuk kamar tidur dan beriatirahat dalam waktu singkat, lalu bangkit dengan penuh kerinduan karena rupanya ada janji dengan Allah. Ia menuju tempat shalat yang terletak di biliknya, lalu munajat kepada Allah dan berdu‘a dengan tekunnya Dan setiap istrinya terbangun demi mendengar gemuruh dadanya yang turun naik dan bunyi du‘anya yang hangat serta terus- menerus, menyebabkannya merasa kasihan dan memohon agar ia memperhatikan dirinya dan mengambil waktu iatirahat yang cukup. Maka dengan air mata mengalir yang mendahului kata– katanya dijawabnya: ―Wahai Khadijah . . .! Masa untuk tidur berlalulah sudah … ! ―

Memang perihalnya belum lagi memusingkan orang-orang Quraisy dan mengganggu tidur nyenyak mereka, walaupun sudah mulai menjadi titik perhatian mereka. Ia barn Saja memulai da‘wahnya dan menyampaikan ajarannya secara rahasia dan berbisik-bisik. Orang- orang yang beriman kepadanya waktu itu masih amat sedikit Tetapi di antara orang-orang yang belum beriman itu ada pula yang menaruh kasih sayang dan penghormatan kepadanya serta memendam niat dan keinginan hati untuk beriman dan menyertai kafilahnya yang penuh barkah. Mereka terhalang untuk menyatakan maksud itu hanyalah karena keadaan suasana dan lingkungan, tekanan kebiasaan dan adat-istiadat, serta kebimbangan hati untuk mengabulkan panggilan atau menolak seruan. Maka dalam golongan ini terdapatlah Hamzah bin Abdul Mutthalib, yaitu paman Nabi saw. dan saudara sesusunya Hamzah telah kenal akan kebesaran dan kesempurnaan keponakannya, tahu sebaik- baiknya akan kepribadian dan watak serta akhlaqnya. la tidak hanya mengenalnya sebagai seorang paman terhadap keponakannya semata, tetapi juga sebagai saudara terhadap saudaranya, dan shahabat terhadap teman sejawatnya. Sebabnya ialah karena Rasulullah dan Hamzah dari satu generasi, dan usia yang berdekatan. Mereka dibesarkan bersama, bermain bersama dan menjadi shahabat karib, serta menempuh jalan kehidupan dari bermula selangkah demi selangkah secara bersama- lama pula …. Hanya memang, di waktu muda masing-masing mereka telah menempuh jalan sendiri-sendiri. Hamzah mulai bersaing dengan teman-temannya untuk mendapatkan kelayakan hidup  dan merintis jalan bagi dirinya untuk beroleh kedudukan di kalangan pembesar-pembesar kota Mekah dan pemimpin- pemimpin Quraisy. Sementara Muhammad saw. tetap bertahan di lingkungan cahaya ruhani yang mulai menerangi jalan  baginya menuju Ilahi, serta mengikuti bisikan hati yang mengajaknya menjauhi kebisingan hidup untuk mencapai renungan yang dalam, serta mempersiapkan diri dalam menyambut dan menerima kebenaran ….

Kita tegaskan, bahwa walaupun kedua anak muda itu telah mengambil arah yang berlainan, tetapi tidak satu detik pun hilang dari ingatan Hamzah. Keutamaan shahabat dan keponakannya, yakni keutamaan dan kemuliaan yang mengantarkan pemiliknya kepada kedudukan tinggi di mata manusia umumnya, dan melukiskan secara gamblang masa depannya yang gemilang telah banyak diketahui Hamzah

Pagi hari itu, seperti biasa Hamzah keluar rumahnya. Di sisi Ka‘bah didapatinya se rombongan pembesar dan bangsawan Quraisy, lalu ia pun duduk bersama mereka, mendengarkan apa yang mereka percakapkan. Rupanya mereka sedang membicarakan Muhammad saw Dan untuk pertama kali Hamzah melihat mereka diliputi rasa gelisah diaebabkan oleh da‘wah yang dilakukan oleh keponakannya. Dari ucapan mereka tersembur amarah murka, kebencian dan kedengkian.

Sebelum itu mereka tidak peduli, atau pura-pura tidak peduli dan ambil puling. Tetapi sekarang wajah-wajah mereka mengerikan, menyeringai karena berang dan kecewa serta hendak menerkam. Lama Hamzah tertawa mendengar obrolan mereka. Dituduhnya mereka keterlaluan dan salah tafsir ….

Di saat itu Abu Jahal segera menegaskan kepada hadlirin bahwa  sebenarnya Hamzah paling tahu akan bahaya ajaran yang diserukan oleh Muhammad saw., hanya ia menganggapnya enteng hingga Quraisy jadi lengah dan lalai. Kemudian nanti datang suatu saat di mana keadaan telah terlambat dan terbukalah baginya bahaya yang dibawa oleh keponakannya itu ….

Demikianlah mereka melanjutkan pembicaraan dalam suasana hiruk pikuk yang tidak luput dari ancaman, sementara Hamzah kadang-kadang turut tertawa dan kadang-kadang menampakkan Wajah murka. Dan ketika pertemuan itu usai dan masing-masing meneruskan acaranya, kepala Hamzah pun dipenuhi fikiran dan perasaan baru, menyebabkan perhatiannya tertuju kepada urusan keponakannya dan mempertimbangkan kembali buruk baik- nya….

Hari-hari pun berlalu silih berganti, dan makin lama desas-desus yang disebarkan Quraisy sekitar da‘wah Rasul makin memuncak kemudian desas-desus itu berubah menjadi hasutan dan komPlotan, sementara Hamzah memperhatikan suasana dari jauh ….

Ketabahan hati keponakannya itu amat mengherankannya, sementara usahanya yang mati-matian membela keimanan dan kelancaran da‘wahnya, merupakan suatu hal yang baru bagi kaum Quraisy umumnya, walaupun sebenarnya mereka terkenal gigih keras kepala.

Dan andainya ketika itu keragu-raguan dapat menggoyahkan kepercayaan seseorang tentang kebenaran Rasulullah dan kebesaran jiwanya, tetapi ia takkan menemukan jalan untuk mempengaruhi dan memperdayakan Hamzah. Hamzah adalah orang yang paling kenal siapa Muhammad saw, semenjak masa kanak- kanak hingga waktu mudanya yang tidak bernoda, dan sampai usia dewasanya yang terpercaya.

Ia kenal Muhammad saw. sebagaimana ia kenal akan dirinya, bahkan lebih dari itu lagi. Semenjak mereka lahir ke alam wujud, menjadi remaja dan sama-sama berangkat dewasa, di mana lembaran kehidupan Muhammad saw. terbuka di hadapan matanya suci bersih laksana sinar matahari, tidak satu cacat pun dilihatnya pada lembaran       itu !  Tidak sekali pun dilihatnya ia marah atau naik darah, kecewa atau putus asa , apalagi menampakkan ketamakan dan keserakah- an, berolok-olok atau berbuat hal yang sia-sia.

Dan Hamzah bukan saja seorang yang menikmati kekuatan jasmaniah belaka, tetapi ia dikaruniai pula kekuatan kemauan dan ketajaman akal fikiran. Dari itu tidak wajar bila ia ketinggalan dan tak ingin mengikuti orang yang diketahuinya betul- betul jujur dan dapat dipercaya. Hanya hal itu dipendamnya dalam hati, menunggu saat yang tepat untuk membukakannya, yang waktunya telah dekat dan tidak akan menunggu lama ….

Dan hari yang ditunggu-tunggu itu pun datanglah …. Hamzah keluar dari rumahnya menjinjing busur  dan menujukan langkahnya ke arah padang belantara untuk melatih kegemaran dan melakukan olah raga yang amat disukainya yaitu berburu. Ia amat mahir dalam hal ini.

Ada kira-kira setengah hari ia menghabiakan waktunya di sana, dan ketika kembali dari perburuannya ia langsung pergi ke Ka‘bah untuk thawaf seperti biasa sebelum pulang ke rumahnya. Setibanya dekat Ka‘bah ia ditemui oleh seorang pelayan wanita Abdullah bin Jud‘an. Dan demi dilihatnya Hamzah telah dekat,  berkatalah  pelayan  itu kepadanya:

―Wahai   Abu   Umarah,   seandainya   anda melihat apa yang dialami oleh keponakan anda Muhammad saw. baru-baru ini! Abul Hakam bin Hiayam, ketika mendapatkan Muhammad saw. sedang duduk di sana, disakiti dan dimakinya, hingga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan … !‖ Lalu dilanjutkannya cerita mengenai perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah Hamzah mendengarkan perkataannya dengan baik, kemudian ia menundukkan kepalanya sejenak, lalu membawa busur panahnya dan menyandangkan ke bahunya. Setelah itu dengan langkah cepat tetapi tegap ia pergi menuju Ka‘bah dan berharap akan bertemu dengan Abu Jahal di sana …. Dan jika tidak ditemuinya, maka pencarian akan dilakukannya di mana pun juga sampai berhasil … .

– Tetapi belum lagi sampai di Ka‘bah, kelihatan olehnya Abu Jahal di pekarangannya sedang dikelilingi oleh beberapa orang pembesar Quraisy. Maka dalam ketenangan yang mencekam, Hamzah maju mendapatkan Abu Jahal lalu melepaskan busurnya dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga luka dan mengeluarkan darah. Dan sebelum orang- orang itu menyadari apa Yang terjadi, Hamzah pun membentak Abu Jahal, katanya: ―Kenapa kamu cela dan kamu maki Muhammad saw., padahal aku telah menganut Agamanya dan mengatakan apa yang dikatakannva ? Nah, cobalah ulangi kembali makianmu itu kepadaku jika kamu berani!‖

Dalam sekejap waktu orang-orang yang berada di sana lupa akan penghinaan yang baru menimpa pemimpin mereka dan darah yang mengalir dari kepalanya, terpesona oleh kata-kata Yang keluar dari mulut Hamzah yang tak ubah bagai bunyi halilintar di siang bolong, yaitu kata- kata yang diucapkannya untuk menyatakan bahwa ia telah menganut Agama Muhammad saw., mengakui apa yang diakuinya dan mengatakan apa yang dikatakannya ….

Apa, apakah Hamzah telah masuk Ialam … ? Dan seorang anak muda Quraisy yang paling gigih membela haknya serta yang paling mulia … ! Sungguh suatu bencana besar yang tak dapat diatasi oleh bangsa Quraisy Keislaman Hamzah akan menarik perhatian tokoh-tokoh pilihan untuk sama- sama memasuki Agama itu, hingga Muhammad saw. akan beroleh tenaga dan kekuatan yang akan membela da‘wah dan memperkokoh barisannya, dan di suatu saat nanti orang-orang Quraisy akan bangun dan sadarkan diri, karena mendengar bunyi linggis dan tembilang yang menghancurleburkan berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka … !

Memang tidak salah . . .! Hamzah telah masuk Ialam, dan di hadapan umum telah dikeluarkan simpanan hatinya selama ini, dan ditinggalkannya orang banyak itu merenungi kekecewaan dan kegagalan harapan mereka, dan dibiarkannya Abu Jahal menjilat darah yang mengucur dari kepalanya yang luka. Hamzah kembali memungut busur dengan tangan kanannya, dan menggantungkannya di bahu, lalu dengan langkah yang tegap dan hati Yang pekat pergi pulang ke rumahnya ….

Hamzah adalah seorang yang berfikiran cerdas  dan  berpendirian  keras  ….  Ketika ia telah pulang ke rumahnya dan hilang rasa lelahnya duduklah ia, dan membawa dirinya berfikir serta merenungkan periatiwa yang baru Saja dialaminya ….

Bagaimana cara ia menyatakan keislamannya dan kapan …. ? Ia telah menyatakannya dalam saat emosi dan tersinggung, saat amarah dan naik darah Ia tak sudi bila keponakannya diperlakukan secara sewenang-wenang dan dianiaya tanpa adanya pembela! Oleh sebab itulah ia jadi murka dan tampil membela Muhammad saw. serta kehormatan Bani Hasyim, maka dipukul- nya kepala Abu Jahal sampai luka, dan diteriakkan ke mukanya bahwa ia telah beragama Ialam

Tetapi, apakah merupakan cara terbaik bagi seseorang untuk meninggalkan agama nenek moyang dan kaumnya, agama yang telah mereka anut semenjak beribu tahun dan berabad-abad … ? Lalu ia langsung menerima Agama baru yang belum lagi diselidiki ajarannya dan belum dikenal hakikatnya kecuali sekelumit kecil Benar, ia tidak sedikit pun ragu tentang kebenaran Muhammad saw. dan ketulusan maksudnya. Tetapi mungkinkah seseorang menerima satu Agama baru berikut segala kewajiban dan tanggung jawabnya di saat marah dan naik darah sebagai yang dilakukan oleh Hamzah sekarang ini?

Memang dalam dadanya terpendam niat untuk menghormati da‘wah baru yang panji-panjinya dipikul oleh keponakannya. Hanya seandainya ia telah ditaqdirkan akan menjadi salah seorang pengikut dari da‘wah ini, yang beriman dan menyediakan diri untuk menjadi pembantu dan pembelanya, maka apabilakah sebenarnya waktu yang tepat untuk memasukinya … ? Apakah di saat berang dan tersinggung ataukah setelah berfikir dan merenung … ?

Demikianlah kelugasan pendirian dan kemurnian berfikir mengharuskannya untuk membawa semua masalah ini kembali ke batu ujian dan neraca pertimbangan. Mulailah ia berfikir dan hari-hari berlalu . . . , Siang hatinya tak pernah tenteram dan malam matanya tak pernah terpejam ….

Dan anehnya ketika kita berusaha mencari kebenaran dengan perantaraan akal, maka kebimbangan pun tampil ke depan sebagai penghalang …. Demikianlah, demi Hamzah menggunakan akalnya untuk membahas masalah Agama Ialam dan membanding-bandingkan yang lama dengan yang baru, timbullah keraguan dalam dirinya yang dibangkitkan oleh kerinduan yang telah mendarah daging terhadap agama nenek moyangnya, dan kecemasan yang telah jadi pusaka turun-temurun terhadap segala hal yang baru ….

Bangkitlah semua kenangannya mengenai Ka‘bah berikut tuhan-tuhan dan berhala- berhalanya, begitupun tentang pengaruh keagamaan yang telah ditanamkan oleh patung-patung pahatan itu terhadap semua penduduk Mekah dan bangsa Quraisy umumnya . . . , hingga memisahkan diri dari sejarah tersebut dan meninggalkan agama lama yang telah berurat-akar  ini, tak ubah bagai hendak melompati jurang yang lebar.

Timbullah keheranannya mengapa orang demikian mudah dan tergesa-gesa mau Maka rnenyesallah ia atas apa yang  telah dilakukannya, hanya perjalanan akal tetap  diteruskan  dan  tidak  dihentikannya Dan tatkala dirasakan bahwa akal fikiran semata tidak berdaya, maka dengan ikhlas dan tulus hati, ia pun pergi berlindung kepada yang ghaib. Di sisi Ka‘bah, sambil wajahnya menengadah ke langit, dan dengan minta pertolongan kepada segala kudrat dan nur yang terdapat di alam wujud ini, ia memohon dan berdo‘a agar beroleh petunjuk kepada yang haq dan jalan yang lurus. Dan marilah kita dengar ceritanya ketika mengisahkan berita selanjutnya, katanya: , . . Kemudian timbullah sesal dalam hatiku karena meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku . . . dan aku pun diliputi kebingungan hingga mata tak hendak tidur Lalu pergilah aku ke Ka‘bah, dan memohon kepada Allah agar membukakan hatiku untuk menerima kebenaran dan melenyapkan segala keraguan. Maka Allah pun mengabulkan permohonanku itu dan memenuhi hatiku dengan keyakinan . . . . Aku pun segera menemui Rasulullah saw., dan me- maparkan keadaanku padanya, maka dido‘akannya kepada Allah agar ditetapkan-Nya hatiku dalam Agamanya . .

Demikianlah Hamzah menganut Ialam secara yakin …. Allah menguatkan Agama Ialam dengan Hamzah, dan sebagai batu karang yang kukuh menjulang ia membela Rasulullah dan shahabat-shahabatnya yang lemah . . . . Abu Jahal melihat Hamzah berdiri dalam barisan Kaum Muslimin, maka menurut keyakinannya perang sudah tak dapat dielakkan lagi. Oleh sebab itu dihasutnyalah orang-orang Quraisy untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah dan para shahabat, dan ia terus mempersiapkan diri untuk melancarkan perang saudara yang akan dapat memuaskan haus dahaga, melipur rasa dendam dan sakit hatinya.

Memang, tentu saja Hamzah tak dapat membendung segala siksaan mereka, tetapi keialamannya seolah-olah menjadi benteng dan periaai, di samping menjadi days penarik bagi kebanyakan kabilah Arab, — apalagi setelah diikuti pula dengan masuk Ialamnya Umar bin Khatthab — untuk mengikuti langkahnya, hingga mereka pun memasukinya dengan berduyun-duyun ….

Dan semenjak masuk Ialam, Hamzah telah bernadzar akan membaktikan segala keperwiraan, kesehatan bahkan hidup matinya untuk Allah dan Agama-Nya, hingga Nabi saw. berkenan memasangkan pada dirinya julukan iatimewa ini: ―Singa Allah dan singa Rasul-Nya ―.

Sariyah, atau angkatan bersenjata tanpa disertai Nabi, yang mula pertama dikirim untuk menghadapi musuh, dipimpin oleh Hamzah Dan panji-panji pertama yang dipercayakan oleh Rasulullah saw. kepada salah seorang Muslimin, diserahkan kepada Hamzah …. Kemudian ketika kedua angkatan bersenjata berhadapan- muka di perang Badar, keberanian luar biasa telah ditunjukkan oleh Singa Allah dan Singa Rasul-Nya yang tiada lain dari Hamzah.

Sisa-sisa tentara Quraisy kembali dari Badar ke Mekah dan berjalan terhuyung- huyung membawa kegagalan dan kekalahan Abu Sufyan tak ubah bagai pohon kayu besar yang tumbang dan tercabut dengan urat akarnya. la berjalan dengan kepala tunduk meninggalkan di tengah-tengah medan, tubuh pemuka- pernuka Quraisy yang telah tiada bernyawa, seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi‘ah, Syaibah bin Rabi‘ah, Umayah bin Khalaf, tJqbah bin Abi Mu‘aith, Aswad bin Abdul Aswad al Makhzumi, walid bin Utbah, Nadlar bin Harits, Ash bin Sa‘id, Tha‘mah bin Adi serta beberapa puluh pemimpin dan tokoh Quraisy lainnya seperti mereka.

Sungguh, Quraisy takkan mau menelan kekalahan pahit ini begitu saja . . . .Mereka mulai mempersiapkan diri, menghimpun segala dana dan daya untuk menuntut bela dan menebus kekalahan mereka. Pendeknya Quraisy telah bertekad bulat untuk berperang …. !

Dan datanglah saatnya perang Uhud di mana orang-orang Quraisy tumpah keluar, disertai oleh sekutu mereka dari berbagai kabilah Arab lainnya. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan. Sedang yang dituju oleh pemuka-pemuka Quraisy dengan pepe- rangan ini sebagai sasaran, hanyalah dua orang saja, yaitu Rasulullah saw. dan Hamzah r.a. Memang, dari buah pembicaraan dan rencana yang mereka atur sebelum perang, dapatlah diketahui bahwa Hamzah berada pada urutan kedua sesudah Rasulullah sebagai sasaran dan bulan-bulanan dari peperangan ini. sebelum berangkat, mereka telah memilih seseorang yang diberi tugas untuk menyelesaikan rencana mereka terhadap Hamzah. Orang itu adalah seorang budak Habsyi yang memiliki kemahiran iatimewa dalam melemparkan tombak .

Dalam peperangan nanti mereka memerintahkan budak itu untuk memusatkan perhatian hanya kepada satu tugas saja, yaitu menjadikan Hamzah sebagai barang buruan dan melepaskan lemparan tombak dengan lemparan yang mematikan kepadanya. Dan mereka memperingatkannya agar tidak melalaikan tugas tersebut bagaimanapun juga jalan peperangan dan akhir kesudahannya. sebagai imbalan mereka berjanji akan membalas jasanya dengan harga besar dan tinggi, yakni kebebasan dirinya Budak yang bernama Wahsyi itu adalah milik Jubair bin Muth‘am waktu perang Badar, paman Jubair ini tewas di tengah medan dan ia ingin menuntut bela, maka katanya   kepada   Wahsyi:  Berangkatlah bersama orang-orang itu! Dan jika kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu bebas … !

Kemudian mereka bawa ia kepada Hindun binti Utbah yakni istri Abu Sufyan, agar dihasut dan didesaknya untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan.

Dalam perang Badar, Hindun ini telah kehilangan bapak, paman, saudara dan puteranya disampaikan orang kepadanya bahwa Hamzahlah yang telah membunuh sebagian keluarganya itu, dan yang menyebabkan terbunuhnya yang lain. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa wanita inilah di antara orang-orang Quraisy, baik wanita maupun laki-lakinya yang paling keras menghasut untuk berperang. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk mendapatkan kepala Hamzah, betapa juga mahal harga yang harus dibayarnya …. !

Berhari-hari lamanya sebelum peperangan dimulai, tak ada pekerjaan Hindun kecuali menggembleng dan menghasut Wahsyi serta menumpahkan segala dendam dan kebenciannya kepada Hamzah dan merencanakan peranan yang akan dimainkan oleh budak itu …. la telah menjanjikan kepada budak itu, andainya ia berhasil membunuh Hamzah, akan diberinya kekayaan dan perhiasan paling berharga yang dimiliki oleh wanita sementara itu jari-jarinya yang penuh kebencian memegang anting-anting, permata yang mahal serta kalung emas yang terlilit pada lehernya, lalu dengan kedua matanya yang bercahaya katanya kepada Wahsyi: Jika kamu dapat membunuh Hamzah, maka semua ini menjadi milikmu …. !‖

Air liur Wahsyi pun mengalirlah mendengar itu dan angan-angannya terbang melayang dipenuhi rasa rindu dan ingin cepat bertemu dengan peperangan yang akan menyebabkan tombaknya mendapatkan mangsanya, hingga ia tidak lagi menjadi budak belian, begitu pula ia ingin segera memiliki barang-barang perhiasan yang selama ini menghias leher istri pemimpin dan putri tokoh suku Quraisy …. !

Demikianlah persekongkolan jahat, di mana segala unsur-unsur perang sama- sama menginginkan Hamzah r.a. terbunuh sistim terbuka tanpa ditawar-tawar. Dan pertempuran itu pun tibalah …. Kedua pasukan telah berhadapan muka, sementara Hamzah berada di tengah- tengah medan yang menjadi sarang maut dan penderitaan. Ia memakai pakaian perang, sedang di dadanya terdapat bulu burung unta yang biasa diambilnya sebagai penghias dadanya dalam peperangan ….

Hamzah mulai menyerbu dan menyerang kiri kanan, dan setiap kepala yang diarahnya pastilah putus oleh pedangnya. Pukulannya terhadap orang-orang musyrik tiada henti-hentinya, dan seolah-olah maut menyerahkan diri ke dalam tangannya, dilontarkannya kepada siapa yang dikehendakinya, lalu tertancap di hulu hatinya …. !

Seluruh Kaum Muslimin maju dan menyerbu ke muka, hingga kemenangan menentukan telah hampir berada di tangan, dan sisa-sisa Quraisy terpukul mundur dan lari porak-poranda. Dan seandainya pasukan panah tidak meninggalkan kedudukan mereka di puncak bukit, dan turun ke bawah untuk memungut barang- barang rampasan dari musuh yang kalah, sekiranya mereka tidak melanggar perintah dan tidak membiarkan garis pertahanan panjang menjadi terbuka bagi masuknya pasukan berkuda Quraisy, pastilah perang Uhud akan menamatkan riwayat mereka dan jadi kuburan bagi kaum penyerang baik lelaki maupun wanita, bahkan bagi kuda dan unta mereka!

Maka di saat mereka lengah dan tidak waspada itulah pasukan berkuda Quraisy menyerang Kaum Muslimin dari belakang hingga mereka jadi sasaran dan bulan- bulanan pedang yang menari-nari berkelebatan ….

Terpaksalah Kaum Muslimin mengatur barisan kembali dan memungut senjata yang telah ditinggalkan oleh sebagian mereka yang lari karena serbuan Quraisy yang mendadak itu, Tetapi sergapan yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka itu akibatnya memang amat kejam dan pahit sekali …. ! Hamzah melihat apa yang terjadi, maka baik semangat, tenaga maupun perjuangannya dijadikannya  berlipat  ganda Ia menerjang ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang, sementara Wahsyi sedang mengintainya di sana, dan menunggu terbukanya kesempatan untuk melemparkan tombak ke tubuhnya ….

Marilah sekarang kita dengarkan cerita Wahsyi menyampaikan laporan pandangan mata tentang periatiwa tersebut, katanya Saya seorang Habsyi, dan mahir melemparkan tombak dengan teknik Habsyi, hingga jarang sekali lemparanku meleset Tatkala orang-orang telah mulai berperang, saya pun keluar dan mencari-cari Hamzah, hingga akhirnya tampak di antara manusia tak ubahnya bagai unta kelabu yang mengancam orang-orang dengan pedangnya hingga tak seorang pun yang dapat bertahan di depannya …. Maka demi Allah, ketika saya bersiap-siap untuk membunuhnya, saya bersembunyi di balik pohon agar dapat menerkamnya atau menunggunya supaya dekat, tiba-tiba saya didahului oleh Siba‘ bin Abdul Uzza yang tampil he depannya Tatkala ia tampak oleh Hamzah,  maka  serunya:  Marilah  ke  sini hai anak tukang sunat wanita!‖ Lalu ditebasnya hingga tepat mengenai kepalanya ….

Ketika itu saya pun menggerakkan tombak mengambil ancang-ancang, hingga setelah terasa tepat, saya lontarkanlah hingga mengenai pinggang bagian bawah dan tembus he bagian muka di antara dua pahanya . . . . Dicobanya bangkit ke arahku, tetapi ia tak berdaya lalu rubuh dan meninggal ….

Saya datang mendekatinya dan mencabut tombakku, lalu kembali he perkemahan dan duduk-duduk di sana, karena tak ada lagi tugas dan keperluanku. Saya telah membunuhnya semata-mata demi kebebasan dari perbudahan yang memilikiku Dan tak -ada salahnya bila kita mendengarkan kisah Wahsyi selanjutnya:

Sesampainya di Mekah saya pun dibebaskan. Saya tetap bermukim di sana sampai kota itu dimasuki oleh Rasulullah di hari pembebasan, maka saya lari he Thaif. Dan tak kala perutusan Thaif menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislaman, timbul berbagai rencana dalam fikiranku. Kataku dalam hati biarlah saya pergi he Syria, atau he Yaman, atau ke tempat lain. Demi Allah, ketika saya berada dalam ke bingungan itu datanglah seseorang  mengatakan   kepadaku:   ―Hai tolol! Rasulullah tak hendak membunuh seseorang yang masuk Islam … ! ―

Maka pergilah saya mendapatkan Rasulullah saw. di Madinah. Saya baru tampak olehnya ketika tiba-tiba telah berdiri di depannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Tatkala saya dilihatnya, beliau bertanya:

―Apakah kamu ini Wahsyi … ?

―Benar ya Rasulullah‘;  ujarku. Lalu sabdanya: ―Ceritakanlah kepadaku bagaimana kamu membunuh Hamzah!‖ Maka saya Ceritakanlah. Dan setelah cerita saya  itu  selesai,  sabdanya pula:  ―Sangat menyesal . . .! Sebaiknya engkau menghindarkan perjumpaan denganku. Maka selalulah saya menghindarkan diri dari hadapan dan jalan yang akan ditempuh oleh Rasulullah agar tidak ke- lihatan oleh beliau sampai saat beliau diwafatkan Allah Tatkala Kaum Muslimin pergi memadamkan pemberontakan (Nabi palsu) Musailamatul Kadzdzah penguasa Yamamah, saya pun ikut bersama mereka dan membawa tombak yang saya gunakan untuk membunuh Hamzah      dahulu. Ketika orang-orang mulai bertempur saya lihat Musailamatul Kadzdzah sedang berdiri dengan pedang di tangan. Maka saya pun bersiap-siaplah dan menggerakkan tombak membuat ancang-ancang, hingga setelah terasa tepat, saya lemparlah dan menemui sasarannya.

Maka sekiranya saya dengan tombak itu telah membunuh sebaik-baik manusia yaitu Hamzah, saya berharap kiranya Allah akan mengampuniku karena dengan tombak itu pula saya telah membunuh sejahat-jahat manusia yaitu Musailamah. Demikianlah Singa Allah dan Singa Rasul- Nya itu gugur sebagai syahid mulia . . .! Dan sebagaimana hidupnya telah menggemparkan, demikian kewafatannya telah menggemparkan pula….

Musuh-musuh tak puas hanya dengan kewafatannya belaka! Betapa mereka telah mengerahkan orang-orang Quraisy dan mencurahkan harta benda mereka dalam suatu peperangan besar yang tujuannya tiada lain dari mendapatkan Rasulullah dan pamannya Hamzah.

Hindun binti Utbah ya‘ni istri Abu Sufyan telah menyuruh Wahsyi agar mengambil hati Hamzah untuk dirinya. Keinginannya yang mempunyai imbalan ini dikabulkan oleh orang Habsyi itu. Dan tatkala ia kembali kepada Hindun dan memberikan hati Hamzah dengan tangan kanannya, maka ia menerima kalung dan anting- anting dari wanita itu dengan tangan kirinya sebagai balas jasa dalam memenuhi tugasnya ….

Maka Hindun yang ayahnya telah tewas di tangan Kaum Muslimin di perang Badar itu dan istri Abu Sufyan panglima kaum musyrik penyembah berhala, menggigit dan mengunyah hati Hamzah dengan harapan akan dapat mengobati hatinya yang pedih karena dendam dan amarah murka.

Tetapi rupanya hati itu telah liat (slot) hingga tak dapat dikunyah dan tidak mempan oleh taring-taringnya, maka di- keluarkan dari mulutnya, lalu kedengaranlah teriakan keras, yaitu seruan yang diucapkan dan berbunyi sebagai berikut:

―Kekalahan di Badar terbalaslah sudah oleh kami Dan peperangan itu bagai hari-hari silih berganti Daku tak tahan mengenangkan Utbah ayahku itu. Begitu pula saudaraku, paman serta putera sulungku Sekarang hatiku puas, nadzar telah terpenuhi Sakit di dada telah terobati oleh Wahsyi‖

Peperangan pun usailah, kaum musyrikin menaiki unta dan menghalau kuda mereka pulang ke Mekah …. Dan Rasulullah beserta shahabat turun ke bekas medan pertempuran untuk meninjau para syuhada….

Maka nun di sana yakni di perut lembah, ketika beliau memeriksa wajah para shahabatnya yang telah menjual diri mereka kepada Allah dan menyajikannya sebagai kurban yang ikhlas kepada Allah Yang Maha Besar, beliau berhenti sejenak menyaksikan dan membisu, menggertakkan gigi dan membasahi Pelupuk mata ….

Tidak terlintas dalam angannya sedikit pun bahwa moral orang-orang Arab akan merosot sedemikian rupa hingga jatuh pada kebiadaban keji dan sampai hati merusak mayat sebagai yang disaksikan pada pamannya syahid mulia Hamzah bin Abdul Mutthalib, Singa Allah dan tokoh utama syuhada ….

Rasulullah membuka kedua matanya yang dengan airnya berkilat-kilat laksana kaca . . . ,sambil matanya tertuju kepada tubuh pamannya itu, beliau bersabda:

―Tah pernah ahu menderita mushibah seperti yang kuderita dengan peristiwa anda sekarang ini Dan tidak satu suasana pun yang lebih menyakitkan hatiku seperti suasana sekarang ini Lalu sambil menoleh kepada para shahabat, sabdanya:

―Sekiranya Shafiah saudara perempuan Hamzah takkan berduka dan tidak akan menjadi sunnah sepeninggalku nanti,  akan kubiarkan ia mengisi perut binatang buas dan tembolok burung nasar . . .! Tetapi sekiranya aku diberi kemenangan oleh Allah di salah satu medan pertempuran dengan orang Quraisy, akan kuperbuat sebagai yang mereka perbuat, terhadap tiga puluh orang laki-laki di antara mereka … ! ―

Maka para shahabat pun berseru pula:

―Demi Allah, sekiranya pada suatu waktu nanti kita diberi kemengan oleh Allah terhadap mereka, akan kita cincang mayat-mayat mereka seperti yang belum pernah dilakukan oleh seorang Arab pun…   !―

Tetapi Allah yang telah memberi kemuliaan kepada Hamzah sebagai seorang syahid, memuliakannya sekali lagi dengan menjadikan gugurnya itu sebagai suatu kesempatan untuk memperoleh pelajaran penting yang akan melindungi keadilan sepanjang masa dan mengharuskan diperhatikannya kasih sayang walau dalam qiahash dan menjatuhkan hukuman.

Demikianlah, belum lagi selesai Rasulullah saw. mengucapkan ancamannya itu, ia masih berada di tempat itu dan belum lagi meninggalkannya, turunlah wahyu berupa ayat-ayat mulia Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik, dan berdiakusilah dengan mereka dengan cara yang utama! Sesungguhnya Tuhan kalian lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan la lebih mengetahui siapa- siapa  yang  beroleh  petunjuk    Jika kalian hendak membalas, balaslah seperti yang telah dilakukan mereka kepada kalian dan jika kalian bershabar, maka  itu. memang lebih baik bagi orang-orang yang shabarDan bershabarlah kamu, dan keshabaranmu itu takkan tercapai kecuali dengan pertolongan Allah; serta jangan kamu berduka-cita atas mereka, serta janganlah sesak nafas karena tipu dtya yang mereka lakukan …. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang taqwa serta orang-orang yang berbuat  baik ….! (Q.S.16 an-Nahl:125 — 128).

Maka turunnya ayat-ayat tersebut di tempat ini, merupakan penghormatan sebaik-baiknya terhadap Hamzah, yang pahalanya pasti akan diberikan oleh Allah!

Rasulullah saw. amat sayang kepadanya, dan sebagai telah kita sebutkan dulu, ia bukanlah hanya paman yang tercinta belaka. Tetapi juga saudara sesusu Dan teman sepermainan Serta shahabat sepanjang masa Dan di saat-saat perpiaahan ini, tidak ada penghormatan yang lebih utama yang ditemui Rasulullah untuk melepas kepergiannya daripada menshalatkannya bersama-sama dengan seluruh syuhada, seorang demi seorang ….

Demikianlah jasadnya dibawa ke tempat shalat di medan laga yang telah menyaksikan kepahlawanan dan menampung darahnya, lalu diahalatkan oleh Rasulullah bersama para shahabat. Kemudian dibawa lagi ke sana seorang syahid lain dan diahalatkan oleh Rasulullah. Mayat itu diangkat tetapi Hamzah dibiarkan ditempatnya, lalu dibawa lagi syahid ketiga dan dibaringkan di dekat Hamzah dan diahalatkan pula oleh Rasulullah.

Begitulah para syuhada itu didatangkan, syahid demi syahid sernentara, Rasulullah menshalatkan mereka seorang demi se-orang, hingga bila dihitung ada tujuhpuluh kali banyaknya Rasulullah menshalatkan Hamzah waktu itu . . . .

Rasulullah pulang ke rumah meninggalkan medan peperangan. Di jalan didengarnya wanita-wanita Bani Abdil Asyhal menangisi syuhada mereka. Maka dengan amat santun dan sayang, sabdanya:

―Tetapi Hamzah, tak ada wanita yang menangisinya …!‖

Hal ini kedengaran oleh Sa‘ad bin Mu‘adz, dan disangkanya Rasulullah akan senang hatinya bila ada wanita yang menangisi pamannya, lalu segeralah ia mendatangi wanita-wanita Bani Asyhal tali dan menyuruh mereka agar menangisi Hamzah pula. Suruhan itu mereka lakukan, tetapi demi Rasulullah mendengai tangis mereka, ia pergi menemui mereka sabdanya:

―Bukan ini yang saya maksudkan … Pulanglah kalian, semoga Allah memberi kalian rahmat, dan tak boleh menangis lagi setelah hari ini … ! ―

Dan para penyair shahabat Rasulullah berlomba-lomba menggubah sya‘ir untuk meratapi Hamzah dan mengenangkan jasa- jasanya yang besar. Berkatalah Hasaan bin Tsabit dalam qashidahnya yang panjang:

―Tinggalkan masa lalu yang penuh berhala Ikuti jejak Hamzah yang bergelimang dengan pahala Penunggang kuda di medan laga Bagaikan singa terluka di hutan belantara Seorang warga Hasyim mencapai yang cemerlang Tampil ke medan laga membela kebenaran Gugur sebagai syahid di medan pertempuran Di tangan Wahsyi pembunuh bayaran … ! ―

Dan dengarlah pula kata Abdullah bin Rawahah:

―Air mata mengalir tak ada hentinya Walau ratap dan tangia tak ada artinya Bagimu wahai singa Allah kami tafakur Sambil bertanya Hamzahkah yang gugur? Ujian telah menimpa kami hamba Allah Begitu pula Muhammad Rasulullah Dengan kepergianmu benteng musuh berantakan Dengan kepergianmu tercapailah tujuan Dan berkatalah pula Shafiyah binti Abdul Mutthalib, yaitu bibi Rasulullah saw. dan saudara Hamzah:

―Ilahi Rabbi pemilik arasy telah memanggilnyq datang Ke dalam surga tempat hidup bersenang senang Memang itulah yang kita tunggu dan selalu harapkan

Hingga di yaumul mahsyar Hamzah beroleh tempat yang lapang Demi Allah, selama angin barat berhembus daku takkan lupa Baik di waktu bermukim maupun bepergian ke mana saja Selalu berkabung dan menangiai Singa Allah Sang Pemuka Pembela Islam terhadap setiap kafir orang angkara Sementara daku mengucapkan sya‘ir,  keluargaku  sama  berdo‘a. Semoga Allah memberimu balasan, wahai saudara, wahai  pembela‖. Tetapi ratapan terbaik yang menharurnkan kenangan terhadap dirinya ialah kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah ketika berdiri di depan jasad Hamzah sewaktu dilihatnya berada di antara syuhada pertempuran itu, sabdanya:

―Melimpahlah atasmu Rahmat ar-Rahim Akulah saksi bagimu di hadapan al-Hakim Engkaulah pendekar penyambung silaturrahim Berbuat kebaikan pembela yang di dhalih. Tak dapat kiranya disangkal, bahwa mushibah yang menimpa Nabi saw. diaebabkan gugur pamannya yang utama Hamzah amat besar sekali, hingga sebagai penghibur baginya amat sukarlah dapat ditemukan Tetapi taqdir telah menyediakan bagi Rasulullah sebaikbaik hiburan.

Dalam perjalanan pulang dari Uhud ke rumahnya, Rasulullah saw. melewati seorang wanita warga Bani Dinar, yang dalam peperangan itu telah kehilangan bapak, suami dan saudaranya. Ketika wanita itu melihat Kaum Muslimin pulang dari medan perang, ia segera mendapatkan mereka dan menanyakan berita pertempuran. Maka mereka sampaikan bela sungkawa atas gugurnya suami, bapak dan saudaranya itu. Sambil mengeluh, kiranya wanita itu menanyakan:

―Bagaimana kabarnya Rasulullah  ….  ?‖

―Baik, alhamdulillah beliau dalam keadaan yang anda inginkan‖, ujar mereka.

―Bawa beliau ke  sini  hingga  saya  dapat melihatnya . . . katanya pula.

Mereka pun tetap berdiri di samping wanita tersebut, hingga Rasulullah saw. telah dekat kepada mereka. Maka demi tampak oleh wanita itu, ia pun datang menghampiri Rasulullah, katanya:

―Apa  pun  mushibah  yang  menimpa  asal tidak menimpa diri anda, soalnya enteng belaka Memang Itu adalah suatu hiburan yang terbaik dan paling kekal Dan mungkin Rasulullah saw. akan tersenyum menyaksikan periatiwa iatimewa dan satu-satunya ini! Karena dalam dunia pengurbanan, kesetiaan dan kecintaan, peristiwa itu tak ada bandingannya ….!

Seorang wanita lemah dan miskin sekaligus telah kehilangan bapak, suami dan saudaranya . . . , tetapi sambutannya terhadap perang yang menyampaikan berita yang dapat menggoncangkau gunung-gunung itu, hanyalah:

―Tetapi bagaimana kabarnya Rasulullah Sungguh, suatu peristiwa yang telah diatur corak dan waktunya oleh tangan taqdir secara baik dan tepat, guna disajikan sebagai penghibur alakadarnya bagi Rasulullah …. dalam menghadapi mushibah dengan gugurnya Singa Allah dan panglima para syuhada ….! Kami semua kepunyaan Allah Dan kepadanya kami kembali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *