Bagusnya Budi Pekerti

Allah Ta’ala berfirman:

“Dan sesungguhnya engkau  hai Muhammad  adalah memiliki budipekerti yang luhur.” (al- Qalam: 4)

Allah Ta’ala berfirman lagi:

“Dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan pula suka memaafkan kepada orang banyak,” sampai habisnya ayat. (ali-lmran: 134)

Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. itu adalah sebaik-baik manusia dalam hal budipekertinya.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Anas r.a. pula, katanya: “Saya tidak pernah memegang suatu sutera tebal ataupun sutera tipis yang rasanya lebih halus daripada tapak tangan Rasulullah s.a.w. Saya juga tidak pernah mencium satu bau-bauanpun yang lebih harum daripada bau Rasulullah s.a.w. Saya telah melayani Rasulullah s.a.w. selama sepuluh tahun, maka beliau tidak pernah samasekali mengucapkan “cis” pada saya, juga tidak pernah bersabda: “Mengapa engkau lakukan itu,” untuk sesuatu yang saya lakukan, atau bersabda: “Alangkah baiknya kalau engkau melakukan begini,” untuk sesuatu yang tidak saya lakukan.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari as-Sha’bu bin Jatstsamah r.a., katanya: “Saya pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah s.a.w. berupa seekor keledai liar, kemudian beliau s.a.w. mengembalikannya pada saya. Setelah beliau melihat kecemasan yang tampak di mukaku, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Kita tidak mengembalikannya itu padamu, melainkan karena kita ini sedang melakukan ihram.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari an-Nawwas bin Sam’an r.a., katanya: “Saya bertanya kepada Rasulullah s.a.w. perihal kebajikan dan dosa. Beliau s.a.w. lalu bersabda: “Kebajikan itu ialah baiknya budipekerti dan dosa itu ialah apa-apa yang engkau rasakan bimbang dalam dada yakni hati dan engkau tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang “ (Riwayat Muslim)

Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. itu bukan seorang yang kotor  baik kata-katanya atau tindakannya dan tidak pula seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran  baik kata-kata atau tindakannya.” Beliau s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di antara engkau semua adalah orang yang terbaik budipekertinya.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Abu darda’ r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalannya seseorang mu’min besok pada hari kiamat daripada baiknya budipekerti dan sesungguhnya Allah itu membenci kepada seorang yang kotor sertarendah kata-katanya  yakni yang senantiasa memperbincangkan kemesuman, kejahatan dan Iain-Iain.” Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis shahih.

Dari Abu Hurairah r.a. katanya: “Rasulullah s.a.w. ditanya tentang apakah sebagian besar amalan yang memasukkan para manusia itu dalam syurga. Beliau s.a.w. menjawab: “Yaitu bertaqwa kepada Allah dan bagusnya budipekerti.” Beliau ditanya pula tentang apakah sebagian besar amalan yang memasukkan para manusia dalam neraka. Beliau menjawab: “Yaitu karena perbuatan mulut dan ” Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sesempurna-sempurnanya kaum mu’minin dalam hal keimanannya ialah yang terbaik budipekertinya di antara mereka itu sedang orang-orang yang pilihan di antara engkau semua itu ialah yang terbaik hubungan  pergaulannya dengan isteri-isterinya.” Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa Hadis ini adalah hasan shahih.

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya seorang mu’min itu niscayalah dapat mencapai derajatnya seorang yang berpuasa  pada siang harinya dan berdiri bersembahyang  pada malam harinya  dengan sebab kebaikan budipekertinya itu.” (Riwayat Abu Dawud)

Dari Abu Umamah al-Bahili r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Saya adalah seorang yang memberikan jaminan untuk memperoleh sebuah rumah dalam halaman syurga bagi seseorang yang meninggalkan memberikan bantahan, sekalipun ia merasa dalam kebenaran apa yang dibantahnya itu, juga sebuah rumah di tengah syurga bagi seseorang yang meninggalkan dusta, sekalipun dengan maksud bersenda gurau, demikian pula sebuah rumah di tanah tinggi syurga bagi seorang yang memperbaiki budipekertinya.”

Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

Azza’im artinya seorang yang memberikan jaminan. Makna aslinya ialah pemimpin.

Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya termasuk golongan orang yang paling saya cintai di antara engkau semua serta yang terdekat kedudukannya dengan saya pada hari kiamat ialah yang terbaik budipekertinya di antara engkau semua itu, dan sesungguhnya termasuk golongan orang yang paling saya benci di antara engkau semua serta yang terjauh kedudukannya dengan saya pada hari kiamat ialah orang-orang yang banyak berbicara, sombong bicaranya serta merasa tinggi apa yang dipercakapkannya itu – karena kecongkakannya.” Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kita semua telah mengerti apa arti orang yang banyak bicara serta orang yang sombong bicaranya. Tetapi apakah yang dimaksud mutafaihiq ” Beliau s.a.w. menjawab: “Mereka itu ialah orang-orang yang sombong – merasa tinggi isi pembicaraannya.”

Diriwayatkan oleh ImamTermidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.

Atstsartsar ialah orang yang banyak bicaranya secara dipaksa-paksakan sendiri. Almutasyaddiq ialah orang yang berlagak sombong kepada orang banyak dengan kata- katanya dan kalau berbicara itu serasa penuh isi mulutnya karena hendak memfasih-fasihkan serta mengagung-agungkan pembicaraannya sendiri itu. Adapun Almutafaihiq asalnya dari kata fahq, yaitu membuat penuh isi mulut dengan percakapannya serta meluas-luaskan apa yang dibicarakannya, bahkan merasa asing – bangga – dengan kata-katanya karena ketakabburan serta perasaan tingginya dan menampakkan bahwa dirinya adalah lebih utama dari orang lain.

Imam Termidzi meriwayatkan dari Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah dalam menafsiri arti “bagusnya budipekerti”, ia mengatakan: “Bagusnya budipekerti ialah manisnya wajah, memberikan kebaikan dan menahan kejahatan.”

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *