Abbad Bin Bisyir Selalu Diaertai Cahaya Allah

Ketika Mush‘ab bin Umeir tiba di Madinah sebagai utusan dari Rasulullah saw. untuk mengajarkan seluk beluk Agama kepada orang-orang Anshar yang telah bai‘at kepada Nabi dan membimbing mereka melakukan shalat, maka Abbad bin Bisyir r.a. adalah seorang budiman yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan. la datang menghadiri majlia Mush‘ab dan mendengarkan da‘wahnya, lalu diulurkan tangannya mengangkat bai‘at memeluk Islam. Dan semenjak saat itu mulailah ia menempati kedudukan utama di antara orang-orang Anshar yang diridlai oleh Allah Serta mereka ridla kepada Allah.

Kemudian Nabi pindah ke Madinah, setelah lebih dulu orang-orang Mu‘min dari Mekah tiba di sana. Dan mulailah terjadi peperangan-peperangan dalam mempertahankan diri dari serangan- serangan kafir Quraisy dan sekutunya yang tak hentihentinya memburu Nabi dan ummat Islam. Kekuatan pembawa cahaya dan kebaikan bertarung dengan kekuatan gelap dan kejahatan. Dan pada setiap peperangan itu Abbad bin Bisyir berada di barisan terdepan, berjihad di jalan Allah dengan gagah berani dan mati-matian dengan cara yang amat mengagumkan….

Dan mungkin peristiwa yang kita paparkan di bawah ini dapat mengungkapkan sekelumit dari kepahlawanan tokoh Mu‘min ini …. Setelah Rasulullah saw. dan Kaum Muslimin selesai menghadapi perang Dzatur Riga‘, mereka sampai di suatu tempat dan bermalam di sana, Rasulullah memilih beberapa orang shahabatnya untuk mengawal secara bergiliran. Di antara mereka terpilih Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bisyir yang berada pada satu kelompok.

Karena dilihat oleh  Abbad bahwa kawannya Ammar sedang lelah, diusulkannyalah agar Ammar tidur lebih dulu dan ia akan mengawal. Dan nanti bila ia telah mendapatkan istirahat yang cukup, maka giliran Ammar pula mengawal menggantikannya.

Abbad melihat bahwa lingkungan sekelilingnya aman. Maka timbullah fikirannya, kenapa ia tidak mengisi waktunya dengan melakukan shalat, hingga pahala yang akan diperoleh akan jadi berlipat … ? Demikianlah ia bangkit melakukannya … .

Tiba-tiba sementara ia berdiri sedang membaca sebuah surat al-Quran setelah al- Fatihah, sebuah anak panah menancap di pangkal lengannya. Maka dicabutnya anak panah itu dan diteruskannya shalatnya ….

Tidak lama diantaranya mendesing pula anak panah kedua yang mengenai anggota badannya.Tetapi ia tak hendak menghentikan shalatnya hanya dicabutnya anak panah itu seperti yang pertama tadi, dan dilanjutkannya bacaan surat.

Kemudian dalam gelap malam itu musuh memanahnya lagi untuk ketiga kalinya. Abbad menarik anak panah itu dan meng- akhiri bacaan surat. Setelah itu ia ruku‘ dan sujud …. sementara tenaganya telah lemah diaebabkan sakit dan lelah. Lalu sementara sujud itu diulurkannya tangannya kepada kawannya yang sedang tidur di sampingnya dan ditarik-tariknya ia sampai terbangun. Dalam pada itu ia bangkit dari sujudnya dan membaca tasyahud  lalu  menyelesaikan  shalatnya.

Ammar terbangun mendengar suara kawannya yang terputus-putus menahan sakit:  Gantikan  daku  mengawal  karena aku telah kena… !Ammar menghambur dari tidurnya hingga menimbulkan kegaduhan dan takutnya musuh yang menyelinap. Mereka  melarikan  diri, sedang Ammar berpaling kepada temannya seraya katanya: Subhanallah Kenapa saya tidak dibangunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali tadi . . . !‖ Ujar  Abbad: Ketika  daku  shalat  tadi,  aku  membaca beberapa ayat al-Quran yang amat mengharukan hatiku, hingga aku tak ingin untuk memutuskannya . . . ! Dan demi Allah, kalau tidaklah akan menyia-nyiakan pos penjagaan yang ditugaskan Rasul kepada kita menjaganya, sungguh, aku lebih suka matii daripada memutuskan bacaan  ayat-ayat  yang  sedang  kubaca itu.

Abbad amat cinta sekali kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Agamanya . .. Kecintaan itu memenuhi segenap perasaan dan seluruh kehidupannya. Dan semenjak Nabi saw. berpidato dan mengarahkan pembicaraannya kepada Kaum Anshar, ia termasuk salah seorang di antara mereka. Sabdanya:

Hai  golongan  Anshar Kalian adalah inti, sedang golongan lain bagai  kulit ari! Maka tak mungkin aku dicederai oleh pihak kalian …

Semenjak itu, yakni semenjak Abbad mendengar ucapan ini dari Rasulnya, dari guru dan pembimbingnya kepada Allah, dan ia rela menyerahkan harta benda nyawa dan hidupnya di jalan Allah dan di jalan Rasul-Nya , maka kita temui dia

di arena pengurbanan dan di medan laga muncul sebagai orang pertama, sebaliknya di waktu pembagian keuntungan dan harta rampasan, sukar untuk ditemukannya … !

Di samping itu ia adalah seorang ahli ibadah yang tekun… seorang pahlawan yang gigih dalam berjuang …. seorang dermawan yang rela berqurban . . . , dan seorang Mu‘min sejati yang telah membaktikan hidupnya   untuk keimanannya ini … !

Keutamaannya ini telah dikenal luas di antara shahabat-shahabat Rasul. Dan Aisyah r.a. Ummul Mu‘minin pernah mengatakan   tentang   dirinya: Ada   tiga orang Anshar yang keutamaannya tak dapat diatasi oleh seorang pun juga, yaitu: Sa‘ad bin Mu‘adz, Useid bin Hudlair dan Abbad bin Bisyir Orang-orang Islam angkatan pertama mengetahui bahwa Abbad adalah seorang tokoh yang memperoleh karunia berupa cahaya  dari  Allah..

Penglihatannya yang jelas dan memperoleh penerangan, dapat mengetahui tempat-tempat yang baik dan meyakinkan tanpa mencarinya dengan susah-payah. Bahkan kepercayaan shahabat-shahabat nya mengenai cahaya ini sampai ke suatu tingkat yang lebih tinggi, bahwa ia merupakan benda yang dapat terlihat. Mereka sama sekata bahwa bila Abbad berjalan di waktu malam, terbitlah daripadanya berkas-berkas cahaya dan sinar yang menerangi baginya jalan yang akan ditempuh ….

Dalam peperangan menghadapi orang- orang murtad sepeninggal Rasulullah saw. maka Abbad memikul tanggung jawab dengan keberanian yang tak ada taranya. Apalagi dalam pertempuran Yamamah di mana Kaurn Muslimin menghadapi bala tentara yang paling kejam dan paling berpengalaman di bawah pimpinan Musailamatul Kaddzab,Abbad melihat bahaya besar yang mengancam Islam. Maka jiwa pengurbanan dan kepahlawanannya mengambil bentuk sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh keimanannya, dan meningkat ke taraf yang sejajar dengan kesadarannya akan bahaya tersebut, hingga menjadikannya sebagai prajurit yang berani mati, yang tak meng- inginkan kecuali mati syahid di jalan  Ilahi Sehari sebelum perang Yamamah itu dimulai, Abbad mengalami suatu mimpi yang tak lama antaranya diketahui Ta‘birnya secara gamblang dan terjadi di arena pertempuran sengit yang diterjuni oleh Kaum Muslimin.

Dan marilah kita panggil seorang shahabat mulia Abu Sa‘id al-Khudri r.a. untuk menceritakan mimpi yang dilihat oleh Abbad tersebut begitu pun Ta‘birnya, serta peranannya yang mengagumkan dalam pertempuran yang berakhir dengan syahidnya….

Demikian cerita Abu Sa‘id:

Abbad bin Bisyir mengatakan kepadaku: Hai Abu Sa‘id! Saya bermimpi semalam melihat langit terbuka untukku, kemudian tertutup lagi … !

Saya yakin bahwa ta‘birnya insya Allah saya akan menemui syahidnya . . . !‖

Demi  Allah!‖  ujarku,  itu  adalah  mimpi yang baik … !‖

Dan  di  waktu  perang  Yamamah  itu  saya lihat ia berseru kepada orang-orang Anshar:   Pecahkan    sarung-sarung    pedangmu dan tunjukkan kelebihan kalian …

Maka segeralah  menyerbu mengiringkannya sejumlah empat ratus orang dari golongan Anshar hingga sampailah mereka ke pintu gerbang taman bunga, lalu bertempur dengan gagah berani.

Ketika itu ‗semoga Allah memberinya rahmat menemui syahidnya. Wajahnya saya lihat penuh dengan bekas sambaran pedang, dan saya mengenalnya hanyalah dengan melihat tanda yang terdapat pada tubuhnya … !‖

Demikianlah Abbad meningkat naik ke taraf yang sesuai untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang Mu‘min dari golongan Anshar, yang telah mengangkat bai‘at kepada Rasul untuk membaktikan hidupnya bagi Allah dan menemui syahid di jalan-Nya …

Dan tatkala pada permulaannya dilihatnya neraca pertempuran sengit itu lebih berat untuk kemenangan musuh, teringatlah olehnya ucapan Rasulullah terhadap Kaumnya golongan Anshar: ‖Kalian adalah inti . . . ! Maka tak mungkin saya dicederai oleh pihak kalian!

Ucapan itu memenuhi rongga dada dan hatinya, hingga seolah-olah sekarang ini Rasulullah masih berdiri, mengulang- ulang kata-katanya itu . Abbad merasa bahwa seluruh tanggung jawab peperangan itu terpikul hanya di atas bahu golongan Anshar semata . .. atau di atas bahu mereka sebelum golongan lainnya .. . ! Maka ketika itu naiklah ia ke atas sebuah bukit lalu berseru: ‖Hai golongan Anshar . . . ! Pecahkan sarung-sarung pedangmu, dan tunjukkan keistimewaanmu dari golongan lain… !‖

Dan ketika seruannya dipenuhi oleh empat ratus orang pejuang, Abbad bersama Abu Dajanah dan Barra‘ bin Malik mengerahkan mereka ke taman maut, suatu taman yang digunakan oleh Musailamah sebagai benteng pertahanan …dan pahlawan besar itu pun berjuanglah sebagai layaknya seorang lakilaki, sebagai seorang Mu‘min dan sebagai seorang warga Anshar ….

Dan pada hari yang mulia itu, pergilah Abbad  menemui  syahidnya  Tidak salah mimpi yang dilihat dalam tidurnya semalam Bukankah ia melihat langit terbuka, kemudian setelah ia masuk ke celahnya yang terbuka itu, tiba-tiba langit bertaut dan tertutup kembali . . . ! Dan mimpi itu dita‘wilkannya bahwa pada pertempuran yang akan terjadi  ruhnya akan naik ke haribaan Tuhan dan Penciptanya … !

Sungguh, benarlah mimpi itu dan benarlah pula ta‘birnya. Pintu-pintu langit telah terbuka untuk menyambut ruh Abbad bin Bisyir dengan gembira, yakni seorang tokoh yang oleh Allah diberi cahaya

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *